herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu.


PROJEKT

UCHWAŁA NR .........

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ...............2007 roku

w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu.

Na podstawie art. 17, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) § 54 ust. 1,7 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/90/03 Rady Powiatu Myśliborskiego (Dz. Urzęd. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 111, poz. 1868 z późn. zm.) - Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1.Przyjmuje się rezygnację radnego Ryszarda Święcickiego z funkcji członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Uzasadnienie:

W dniu 25 kwietnia br. radny Ryszard Święcicki do Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji członka Stałej Komisji bez podania przyczyn rezygnacji. .

Przygotowała:

Janina Sidor

Wydział Organizacji

i Spraw Obywatelskich

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 17-05-2007 14:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2007 14:59