Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ponowienie II naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru - Starostwo Powiatowe w Mysliborzu


PONOWIENIE II NABORU NA STANOWISKO

INSPEKTORA

STAROSTWO POWIATOWE

W MYŚLIBORZU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTORA

w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

........................................................................................................................

nazwa stanowiska pracy

 1. Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie wyższe geodezyjne ( wymagana specjalność - geodezja)

  2. znajomość instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego,

  3. samodzielność ,komunikatywność ,dokładność,

  4. uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot: mężczyzn)

  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Znajomość prawa geodezyjnego, standardów technicznych,

  2. dobra znajomość obsługi komputera i pracy w Windows XP, Word, Geo-InfoV,

oraz umiejętność obsługi programów do edycji graficznej i opisowej.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. obsługa zgłoszeń geodezyjnych,

  2. obsługa interesantów,

  3. prowadzenie w systemie komputerowym „OŚRODEK'' robót geodezyjnych przyjmowanych do zasobu geodezyjnego,

  4. fakturowanie usług geodezyjnych,

  5. prowadzenie w systemie komputerowym państwowego rejestru granic administracyjnych.

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

b) list motywacyjny

 1. dokument poświadczający wykształcenie ( szkoły wyższej),

d) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 1. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy- w przypadku aktualnego zatrudnienia.

 2. zaświadczenie o niekaralności - kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

- 2 -

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 31 maja 2007r do godz.15,00 (decyduje data wpływu do Starostwa). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ” Inspektor” w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami na adres :

Starostwo Powiatowe

ul. Marcinkowskiego nr 2

74-300 Myślibórz

Aplikacje, które wpłyną do starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.powiatmysliborski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Marcinkowskiego nr.2

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Dodatkowe informacje:

Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie zatrudniona na trzymiesięczny okres próbny.

Wybrani kandydaci będą telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzonego testu. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (095) 747 20-21 , wew.32 lub osobiście w pokoju nr 32 lub 33.

Myślibórz , dnia 10 maja 2007r.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 10-05-2007 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Adamowicz 10-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2007 10:55