herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr VIII/60/07 w sprawie utworzenia Trzyletniego Technikum Uzupełniającego Nr 1, Szkoły Policealnej Nr 2, Trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Myśliborzu


UCHWAŁA NR VIII/60/2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 25 kwietnia 2007

w sprawie utworzenia Trzyletniego Technikum Uzupełniającego Nr 1, Szkoły Policealnej Nr 2, Trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Myśliborzu

Na podstawie art. 58 ust. 1 i 6 w związku z art. 5 ust. 2, pkt. 1 i ust. 5a i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) w związku z art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2007 roku zakłada się Trzyletnie Technikum Uzupełniające Nr 1 w Myśliborzu na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej.

§ 2. Z dniem 1 września 2007 roku zakłada się Szkołę Policealną Nr 2 w Myśliborzu na podbudowie programowej szkół dających wykształcenie średnie.

§ 3. Z dniem 1 września 2007 roku zakłada się Trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
w Myśliborzu na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej.

§ 4. Z dniem 1 września 2007 roku zakłada się Szkołę Policealną dla Dorosłych w Myśliborzu na podbudowie programowej szkół dających wykształcenie średnie.

§ 5. Szkoły o których mowa w § 1, 2, 3, 4 włącza się w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu ul. Strzelecka 51.

§ 6. Zasady funkcjonowania utworzonych szkół określa statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
w Myśliborzu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 roku.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Uzasadnienie

Dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych zgodnie z art. 9 ust.1, pkt. 3, lit. f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) mogą być tworzone trzyletnie technika uzupełniające umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a po zdaniu egzaminu maturalnego kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu od wielu lat prowadzi kształcenie w zasadniczych szkołach zawodowych, których absolwenci będą mogli uzupełniać swoje wykształcenie zarówno w technikum dla młodzieży jak i dla dorosłych w zawodach: technik handlowiec, technik budownictwa oraz kucharz.

Szkoła Policealna dla młodzieży i dla dorosłych kształcić będzie w zawodach: technik organizacji usług gastronomicznych, technik rachunkowości oraz technik obsługi turystycznej.

Absolwenci szkół średnich, którzy nie zdecydują się na kontynuowanie nauki na studiach wyższych będą mieli możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w/w zawodach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 27-04-2007 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 27-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 27-04-2007 14:06