Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu -Główny księgowy


Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

w Myśliborzu

OGŁASZA II NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Głównego księgowego

 1. Adres jednostki:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

74-300 Myślibórz

ul. Strzelecka 51

tel.(095) 7472202

 1. Określenie stanowiska:

Główny księgowy

 1. wymiar zatrudnienia:

etat(40 godzin tygodniowo)

4.Wymagania niezbędne ze stanowiskiem( zgodnie z art.45,ust.2 ustawy o finansach publicznych( Dz.U.nr 249,poz.2104 z dnia 30.06.2005r)

 • obywatelstwo państwa członkowskiego UE

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej trzyletnia praktyka w księgowości

 • biegła znajomość ustawy o finansach publicznych

 • doświadczenie pracy w szkole

 • oświadczenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku

5.Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • biegła znajomość obsługi komputer ( word,exsel,internet)

 • obsługa programów komputerowcych: Płace Optivum i Finanse Optivum

 • znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych, znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej

 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego

 • znajomość zasad współpracy z PFRON

 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych

 • umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

6. Zakres zadań:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi

 • odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo- budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej

 • odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki

 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych

 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym

 • sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki


7. Wymagane dokumenty:

 • życiorys ( CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

 • list motywacyjny

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska głównego księgowego

 • dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy w księgowości

 • oświadczenie o niekaralności

 • kserokopia dowodu osobistego

 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

8. Termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „ Konkurs na stanowisko głównego księgowego” w ciągu 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia, tj, do dnia 09.05.2007r. do godziny 15.30 w siedzibie szkoły lub przesłać poczta na adres:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

74-300 Myślibórz, ul. Strzelecka 51, tel.095 7472202, sekretariat

Przewidywany termin wstępnej analizy złożonych ofert pod względem formalnym to 10.05.2007r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy!

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 26-04-2007 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2007 14:03