herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 15/2007


Protokół Nr 15/2007

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu

odbytego dnia 5 kwietnia 2007 roku

w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

ul. Marcinkowskiego 2

Stan członków Zarządu - 5

Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 1400 rozpoczęto posiedzenie Zarządu. Zgodnie z listą obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu

3. Krystyna Balcerzak - członek Zarządu

4. Ferdynand Łukasik - członek Zarządu

5. Joanna Stąsiek - członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Teresa Lewczuk - Sekretarz Powiatu

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia (stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu) przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 14/2007 z dnia 29 marca 2007 roku został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Zapoznano się z pismem Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji w sprawie zmiany na stanowisku dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie (załącznik Nr 3 do protokołu).

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił podjąć uchwałę w sprawie uchylenia uchwały o rozwiązaniu umowy o pracę z Dyrektorem SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła treść projektu uchwały w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd (w głosowaniu za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) podjął uchwałę Nr 15/34/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchylenia uchwały o rozwiązaniu umowy o pracę z Dyrektorem SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie. (załącznik Nr 4 do protokołu).

Ad. 5

Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie odwołania Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie Pana Stefana Urbicha.

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła treść projektu uchwały w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd (w głosowaniu za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) podjął uchwałę Nr 15/35/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie Pana Stefana Urbicha (załącznik Nr 5 do protokołu).

Ad. 6

W sprawach różnych innych spraw nie poruszono.

Ad. 7

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 1430

Protokołowała: Małgorzata Jakóbowska.

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu ..............................................

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu ..............................................

3. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...............................................

4. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................

5. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ...............................................

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-04-2007 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2007 12:19