herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2006 rok.


projekt

UCHWAŁA NR .......

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 25 kwietnia 2007 roku

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2006 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249, poz. 1832) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, udziela się/ nie udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu w Myśliborzu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2006 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-04-2007 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Dmytruszewski 19-04-2007 12:33