herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.


UCHWAŁA Nr ................ PROJEKT

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ............... 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 47 ust. 3 i 4 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/90/2003 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 111 poz. 1868 ze zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr III/21/2006 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok wprowadza się punkt II w brzmieniu:

„II. Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myśliborzu na rok 2007”:

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej powiatu

Zakres kontroli

Termin realizacji

Odpowiedzialny za realizację

1.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

w Barlinku

1. Uregulowania organizacyjno - prawne,

2. Gospodarka środkami pieniężnymi,

3. Gospodarka rzeczowymi składnikami
majątku,

4. Rachunkowość i sprawozdawczość,

5. Dochody i wydatki budżetowe,

6. Gospodarka środkami pozabudżetowymi

7. Zgodność procedur udzielania,
zamówień publicznych z obowiązującymi
przepisami,

maj

2007 rok

zespół kontrolny

2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Myśliborzu

1. Uregulowania organizacyjno - prawne,

2. Gospodarka środkami pieniężnymi,

3. Gospodarka rzeczowymi składnikami
majątku,

4. Rachunkowość i sprawozdawczość,

5. Dochody i wydatki budżetowe,

6. Gospodarka środkami pozabudżetowymi

7. Zgodność procedur udzielania,
zamówień publicznych z obowiązującymi
przepisami,

czerwiec/ lipiec

2007 rok

zespół kontrolny

3.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

w Dębnie

1. Uregulowania organizacyjno - prawne,

2. Gospodarka środkami pieniężnymi,

3. Gospodarka rzeczowymi składnikami
majątku,

4. Rachunkowość i sprawozdawczość,

5. Dochody i wydatki budżetowe,

6. Gospodarka środkami pozabudżetowymi

7. Zgodność procedur udzielania,
zamówień publicznych z obowiązującymi
przepisami,

sierpień /wrzesień

2007 rok

zespół kontrolny

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała:

Małgorzata Jakóbowska

Inspektor Wydziału Organizacji

i Spraw Obywatelskich

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym oraz statutem powiatu myśliborskiego Rada Powiatu w Myśliborzu zatwierdza roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myśliborzu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-04-2007 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2007 12:29