herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie likwidacji Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku.


PROJEKT

UCHWAŁA NR................

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia ........................

w sprawie likwidacji Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku.

Na podstawie art. 59 ust. 5 w związku z art. 5c, pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) i art. 12 pkt. 8 lit. i, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2007 roku likwiduje się Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku ul. Szosowa 2.

§ 2. Dokumentację zlikwidowanego Internatu przejmuje Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku.

§ 3. Mienie Internatu przekazuje się Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2007 roku.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

PRZYGOTOWAŁ: Ryszard Czekała

Naczelnik Wydziału Oświaty,

Kultury i Sportu

Myślibórz, dnia 13 marca 2007 roku

Uzasadnienie

Od roku 2000 systematycznie spadała liczba wychowanków Internatu (od 85 w roku 2000 do 17 w roku szk. 2006/2007), a w ślad za tym corocznie zmniejszaniu ulegała subwencja oświatowa, która od roku 2000 nie pokrywała bieżących kosztów funkcjonowania i utrzymania placówki.

W związku z widoczną tendencją zmniejszania się liczby wychowanków, dyrektor szkoły
w porozumieniu z Zarządem Powiatu dokonał zmian w zatrudnieniu pracowników pedagogicznych
i administracji i obsługi przenosząc ich w miarę możliwości na etaty finansowane z budżetu szkoły.

Restrukturyzacji poddano również przeznaczenie pomieszczeń w budynku internatu, w którym funkcjonują obecnie: Centrum Edukacyjne Szczecińskiej Fundacji „Talent-Promocja-Postęp”, Centrum Integracji Społecznej, Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych „Za FOS”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek”, Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Bratek” oraz zaadoptowane dla celów dydaktycznych szkoły pomieszczenia na I piętrze, w których usytuowano sale do nauki języków obcych.

Zamiar likwidacji Internatu został pozytywnie zaopiniowany przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-04-2007 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2007 12:28