Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VII/55/07 w sprawie zawiadomienia Skarbnika Powiatu Myśliborskiego o obowiązkuzłożenia oświadczenia lustracyjnego


UCHWAŁA NR VII/55/2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 5 kwietnia 2007roku

w sprawie zawiadomienia Skarbnika Powiatu Myśliborskiego o obowiązku

złożenia oświadczenia lustracyjnego

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 ze zm.), w zw. z art. 56 ust. 2, i art.8 pkt. 31 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2006 r. Nr 218, poz.1592 ze zm.) - Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. Zawiadomić Skarbnika Powiatu Myśliborskiego, iż:

  1. w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia jest zobowiązany przedłożyć Radzie Powiatu w Myśliborzu oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku zwanego oświadczeniem lustracyjnym,

  2. oświadczenie lustracyjne winno być złożone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia ,

  3. w przypadku pełnienia przez Skarbnika więcej niż jednej funkcji publicznej i w związku z tym już złożenia, na podstawie ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2006r Nr 218, poz.1592 ze zm.) oświadczenia lustracyjnego, obowiązany jest do przekazania informacji o tym fakcie w formie oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zawiadomienia,

  4. nie złożenie oświadczenia lustracyjnego w terminie podanym w ust. 1 skutkuje pozbawieniem pełnionej funkcji publicznej. Pozbawienie pełnienia funkcji następuje z mocy prawa z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia lustracyjnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2006 r Nr 218, poz.1592 ze zm.) nakłada na organ powołujący skarbnika powiatu obowiązek powiadomienia tej osoby, w terminie jednego miesiąca od daty wejścia w życie wymienionej ustawy, o obowiązku przedłożenia temu organowi oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku zwanego oświadczeniem lustracyjnym, jak i powiadomienia tej osoby o skutkach niedopełnienia tego obowiązku.

Mając na uwadze, iż zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 ze zm.) organem powołującym skarbnika jest rada powiatu, przyjąć należy , że podjecie uchwały o zaproponowanej treści stanowi kompetencje i obowiązek rady.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 12-04-2007 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2007 10:19