herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 14/33/2007 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.


UCHWAŁA NR 14/33/2007

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm). Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się z dniem 1 kwietnia 2007 roku pełnienie obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu Pani Irenie Idzikowskiej do czasu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

§ 2. Upoważnia się Starostę Myśliborskiego do ustalenia wynagrodzenia za pracę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra

  1. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu .........................................

  2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu .........................................

  3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu .........................................

4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu .........................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 10-04-2007 15:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2007 15:58