herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 14/32/2007 w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.


UCHWAŁA NR 14/32/2007

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

Na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 i § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm) art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2004 r. Nr 64, poz. 593z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm). Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się z Panią Elżbietą Lach pełniącą funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu umowę o pracę zawartą w dniu 1 grudnia 1995 roku z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 2. Przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę jest posiadanie wieku emerytalnego.

§ 3. W okresie wypowiedzenia Pani Elżbieta Lach wykorzysta urlop wypoczynkowy, a w pozostałej część okresu wypowiedzenia zwalnia się ją z obowiązku świadczenia pracy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra

  1. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu .........................................

  2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu .........................................

  3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu .........................................

  4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu .........................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 10-04-2007 15:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2007 15:58