herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 14/30/2007 w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie


UCHWAŁA NR 14/30/2007

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

Na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 i § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), art. 44 ust 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89) w związku z art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm) Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się z Panią Marią Żukrowską - Mróz pełniącą funkcję dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie umowę o pracę zawartą w dniu 6 października 2005 roku z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 2. Przyczynami uzasadniającymi wypowiedzenie umowy o pracę są:

  1. mający tendencję silnie wzrostową ujemny wynik finansowy stanowiący zagrożenie dalszego funkcjonowania i bytu jednostki,

  2. pogłębiające się zadłużenie uniemożliwiające skuteczną restrukturyzację finansową,

  3. brak skutecznej realizacji Programu Naprawczego opracowanego przez firmę Promotor.

§ 3. W okresie wypowiedzenia Pani Maria Żukrowska - Mróz wykorzysta urlop wypoczynkowy, a w pozostałej część okresu wypowiedzenia zwalnia się ją z obowiązku świadczenia pracy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra

  1. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu .........................................

  2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu .........................................

  3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu .........................................

  4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu .........................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 10-04-2007 15:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2007 15:53