herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych


PROWADZENIE EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU

podstawa prawna

ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.855)

Wymagane dokumenty:

 1. informacja o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego - formularz informacji do pobrania

 1. załączniki

 • regulamin działalności (określający w szczególności nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie)

 • listę osób uczestniczących w zebraniu założycielskim, zawierającą podstawowe dane o osobach uczestniczących. Dane dot. każdej osoby uczestniczącej w spotkaniu muszą zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, obywatelstwo, własnoręczny podpis,

 1. termin załatwienia:

Zgodnie z art.41 ust.2 ustawy z ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz.855), jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności, może ono rozpocząć działalność.

 1. w przypadku prośby o wydanie zaświadczenie o wpisie do ewidencji należy dostarczyć znaczki skarbowe

 • 5 zł. - za podanie

 • 0,50 zł. - za każdy załącznik

 • 11 zł. - za zaświadczenie

termin załatwiania - do 7 dni

Ustawa z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86 poz.960 ze zm. z 2001r. Nr 5 poz.43, Nr 60 poz.610, Nr 100 poz.1085, Nr 76 poz.811, Nr 129 poz.1441, z 2002r. Nr 141 poz. 1178, Nr 135 poz.1143).

 1. sprawy prowadzi

Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich - mgr Barbara Krakowska - Petruk

pok. Nr 34

tel. 0-95-747-20-21(22) wew. 22

 1. kiedy

codziennie w godzinach od 730 do 1530 natomiast w poniedziałki od 800 do 1600

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 22-10-2003 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-10-2003 14:39