herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr VI/54/07 w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu.


UCHWAŁA NR VI/54/2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu.

Na podstawie art. 17, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) § 54 ust. 1,7 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/90/03 Rady Powiatu Myśliborskiego (Dz. Urzęd. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 111, poz. 1868 z późn. zm.) - Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. Odwołuje się radną Krystynę Balcerzak z funkcji członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Uzasadnienie:

W związku z objęciem funkcji członka Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie radna Krystyna Balcerzak w dniu 19 marca br. złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-03-2007 10:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-03-2007 10:07