herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania


PROJEKT

UCHWAŁA Nr .........

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 20 marca 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Na podstawie §4 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr VII/43/03 Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania z dnia 23 kwietnia 2003r., skreśla się §3.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały związane jest z wyborem nowego delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Ponieważ w uchwale Nr VII/43/03 z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w §3 delegowano Starostę II kadencji Rady (2002-2006), należy dokonać powyższej zmiany.

Wybór nowego delegata nastąpi w formie odrębnej uchwały.

Uchwała nie powoduje powstania dodatkowych wydatków dla budżetu powiatu.

Przygotowała:

Barbara Krakowska-Petruk

Z-ca Naczelnika Wydziału OR

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 16-03-2007 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2007 10:06