herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie reprezentowania Powiatu Myśliborskiego w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania


PROJEKT

UCHWAŁA Nr .........

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie reprezentowania Powiatu Myśliborskiego w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Na podstawie §4 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1. Deleguje się do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Starostę Myśliborskiego Andrzeja Potyrę.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały związane jest z rozpoczęciem trzeciej kadencji organów samorządu powiatowego.

Ponieważ na podstawie uchwały Nr VII/43/03 z dnia 23 kwietnia 2003 roku na delegata został wybrany Starosta II kadencji Rady (2002-2006), należy dokonać nowego wskazania.

§4 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania stanowi, że członkowie zwyczajni uczestniczą w Stowarzyszeniu przez wybranego przez siebie delegata.

Zgodnie z powyższym przepisem powiat do 100.000 mieszkańców jest reprezentowany przez 1 delegata.

Uchwała nie powoduje powstania dodatkowych wydatków dla budżetu powiatu.

Przygotowała:

Barbara Krakowska-Petruk

Z-ca Naczelnika Wydziału OR

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 16-03-2007 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2007 09:34