Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na wolne stanowisko pracy - Pośrednik pracy - stażysta w Punkcie Obsługi Bezrobotnych i Pośrednictwa Pracy w Barlinku


Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

Pośrednika pracy - stażysty

w Punkcie Obsługi Bezrobotnych i Pośrednictwa Pracy w Barlinku w dziale Pośrednictwa, Poradnictwa Zawodowego i Szkolenia Bezrobotnych

Liczba lub wymiar etatu: 1

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

1. Marketing usług oferowanych przez urzędy pracy.

2.Udzielanie pomocy bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskaniu

odpowiedniego zatrudnienia.

3. Udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.

4. Przygotowanie informacji do oceny efektywności działań pośrednictwa.

5. Współpraca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju w danym rejonie, o kierunkach kształcenia
i sytuacji demograficznej.

6. Pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy w obszarze działania PUP.

7. Podejmowanie działań w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

Niezbędne kwalifikacje kandydata:

- wykształcenie: wyższe (preferowane humanistyczne)

- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kodeksu

postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych

- korzystanie z pełni praw publicznych

- uregulowany stosunek do służby wojskowej ( dotyczy mężczyzn)

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność

- komunikatywność

- wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom

- umiejętność pracy w zespole

- umiejętność pracy z klientem

Kwalifikacje dodatkowe kandydata:

- mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

- znajomość obsługi urządzeń informatycznych

- znajomość przepisów prawnych i zagadnień występujących na zajmowanym

stanowisku

Wymagane dokumenty i oświadczenia

  1. życiorys (CV)

  2. list motywacyjny

  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopia dyplomu)

  4. kwestionariusz osobowy

  5. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe)

  6. kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego

  7. oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

  8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
   (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

  9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

  10. kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia i pobierania zasiłku dla bezrobotnych (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)

  11. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku
   (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).

Dokumenty należy składać do 26 marca 2007 roku

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, pocztą elektroniczną na adres: szmy@praca.gov.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu
ul. Spokojna 22 , 74-300 Myślibórz z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: pośrednika pracy-stażysty w terminie do dnia 26 marca 2007 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane ( liczy się data wpływu).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PUP Myślibórz /www.bip.pup.powiatmysliborski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy
ul Spokojnej 22.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 13-03-2007 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 13-03-2007 14:38