herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr V/47/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok


UCHWAŁA NR V/47/2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 28 lutego 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. W uchwale Nr IV/29/2007 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok w §10 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w związku z mylnie przekazanym wzorem druku - projektu uchwały budżetowej przez Krajową Izbę Obrachunkową (dotyczy zapisu w §10 pkt.4).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 09-03-2007 11:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2007 11:07