herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr V/49/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.


UCHWAŁA NR V /49/ 2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 28 lutego 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z poźn. zm.) oraz § 4 ust. 4 załącznika do Uchwały Nr XXXV/265/2001 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy zakupie lub przyjęciu darowizny aparatury i sprzętu medycznego, Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zakup:

  1. videoendoskopu;

  2. myjni automatycznej do pracowni endoskopii;

  3. myjki ultradźwiękowej do pracowni endoskopii.

§ 2. Zakup aparatury wymienionej w § 1 nastąpi ze środków własnych SP ZOZ Szpital

Powiatowy w Barlinku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE

Urządzenie endoskopowe (gastroskop i kolonoskop) przeznaczone jest do diagnostyki i drobnych zabiegów przewodu pokarmowego i jelita grubego. Rocznie w oddziale szpitalnym i pracowni endoskopowej wykonywanych jest za pomocą w/w aparatów ok. 1020 badań gastroskopowych oraz 220 kolonoskopii. Użytkowany do tej pory sprzęt po wykonaniu kilku tysięcy badań i zabiegów uległ zużyciu. Gastroskop przed rokiem przeszedł gruntowny remont, natomiast naprawa kolonoskopu okazała się nieopłacalna.

Po przeprowadzeniu sondażu na rynku okazało się, że optymalnym rozwiązaniem jest zakup endoskopu video, przy pomocy, którego będzie możliwe przy zastosowaniu odpowiednich końcówek wykonywanie badań i zabiegów gastroskopowych i kolonoskopowych. Dodatkowo, aby pracownia spełniała standardy, a tym samym warunki z NFZ niezbędna jest myjnia automatyczna oraz myjka ultradźwiękowa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 09-03-2007 11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2007 11:06