herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr V/42/07 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu w 2006 roku 2007-03-09 11:10
Uchwała Nr V/43/07 w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu. 2007-03-09 11:08
Uchwała Nr V/44/07 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Powiatowego w Barlinku i w Dębnie 2007-03-09 11:08
Uchwała Nr V/45/07 w sprawie określania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, oraz dyrektorom placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Myśliborski oraz określenia tygodniowego pensum godzin bezpośredniej pracy z dzieckiem wychowawcom zatrudnionym na podst. przepisów Kodeksu pracy 2007-03-09 11:07
Uchwała Nr V/46/07 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok 2007-03-09 11:07
Uchwała Nr V/47/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok 2007-03-09 11:07
Uchwała Nr V/48/07 w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2007 roku 2007-03-09 11:06
Uchwała Nr V/49/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku. 2007-03-09 11:06