herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 11/22/2007 w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planach finansowych jednostki


Uchwała Nr 11/22/2007

Zarządu Powiatu w Myśliborzu

z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planach finansowych jednostki.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku - Dz.U.Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz §10 pkt 4 uchwały Rady Powiatu Nr IV/29/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok, Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Upoważnia się kierownika jednostki budżetowej - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych.

§2. Zobowiązuje się kierownika jednostki wymienionej w §1 do przedkładania Zarządowi Powiatu zmian w planach finansowych wydatków, o których mowa w § 1. w terminie 7 dni od dnia dokonania zmian (nie później jednak niż do 20 - go każdego miesiąca).

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra

1. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta ...............................................................

2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...............................................................

3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................................

4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ...............................................................

Uzasadnienie:

Powyższe upoważnienie wprowadza się na wniosek Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu w związku ze specyfiką wykonywanych zadań.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 05-03-2007 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-03-2007 13:36