herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 3/2007 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 31 stycznia 2007 roku.


Protokół Nr 3/2007

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 31 stycznia 2007 roku.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej rozpoczęło się o godz. 930 a zakończyło o godz. 1030.

Posiedzeniu przewodniczyła Marianna Grabowska - Przewodnicząca Komisji, a protokołowała Małgorzata Jakóbowska.

Ad. 1

Na podstawie listy obecności stwierdzono, że w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, co upoważnia Komisję do podejmowania prawomocnych uchwał. (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad. 2

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

  4. Rozpatrzenie skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu.

5. Sprawy różne

6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Marianna Grabowska zapytała członków Komisji czy nie wnoszą uwag do proponowanego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek posiedzenia przyjęto bez zmian.

Ad. 3

Na wstępie posiedzenia członkowie Komisji otrzymali do wglądu protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23 stycznia 2007 roku. Przewodnicząca Komisji zapytał - kto jest za przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. Za głosowało - 4 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Protokół został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Rozpatrzenie skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu. Cała dokumentacja w tej sprawie stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Komisariat Policji w Dębnie - Krzysztof Kubka

powiedział, że poproszono Komisariat Policji w Dębnie o udzielenie asysty policyjnej. Konkretne poprosił Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu. W związku z tym, że miałem służbę tego dnia i jestem tam dzielnicowym udałem się z panem Walasem i jeszcze z jednym pracownikiem na teren stolarni pani Renaty Gluzy. Po przybyciu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu przedstawił się, wyjaśnił cel swojej wizyty. Na miejscu zastaliśmy Inspektora Budowlanego, który odpowiadał za budowy pani Gluzy i dwie pracownice, które siedziały w biurze. Pan Walas poprosił pracownice o kontakt z właścicielami. Pracownica stwierdziła, że pani Gluza jest chory, czy odwrotnie, że Pani Gluza jest chora. W każdym bądź razie właścicieli nie było na terenie zakładu i nie ma z nimi kontaktu. Następnie, z racji tego, że nie było prawnych właścicieli stolarni pan Walas odczytał akt prawny, który zezwalał mu na powołanie pracownika, który będzie obecny podczas wykonywanej kontroli. Ani jedna, ani druga pracownica nie wyraziła zgody. Początkowo było tak, że jedna wyrażała zgodę, po czym wycofała się z tego nie wyrażając chęci uczestniczenia. Z uwagi na to pan Walas sporządził protokół i na tym kontrolę zakończono.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

powiedział, że interesuje nas kultura pana Walasa, czy słyszał pan podniesione głosy, z jednej i z drugiej strony?, czy to było nagrywane, filmowane?

Komisariat Policji w Dębnie - Krzysztof Kubka

powiedział, czy było to nagrywane i filmowane to nie zwróciłem na to uwagi, ale chyba nie. W każdym bądź razie jeżeli chodzi o podniesiony głos to pan Walas mówił dobitnie, dosadnie. Uważam, że tam nic nagannego nie było. To był typowo służbowy ton. W swojej pracy spotkam się z podobnym tonem. Ludzie chcąc wyegzekwować pewne działania mówią dobitnie, rzeczowo, a ludzie mogą to odbierać w różny sposób.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała czy wyczuł pan złośliwość ze strony pana Walasa?

Komisariat Policji w Dębnie - Krzysztof Kubka

odpowiedział, że raczej nie. Po prostu pan Walas chciał osiągnąć cel, chciał skontrolować zakład.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała czy pan zna pana Walasa, czy utrzymuje pan z nim kontakty prywatne?

Komisariat Policji w Dębnie - Krzysztof Kubka

odpowiedział, że nie znam. Pierwszy raz miałem do czynienia z panem Walasem.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała czy nie było żadnej arogancji ze strony pana Walasa?

Komisariat Policji w Dębnie - Krzysztof Kubka

odpowiedział, że nie było. Była taka sytuacja, że pan Walas trzykrotnie odczytywał akt, gdyż pracownica nie chciała uczestniczyć. Chciał ją przekonać do tego, że ma taki obowiązek. To tylko tyle, nie było krzyków, nie było jakichkolwiek zastraszania.

Członek Komisji - Edward Sawicki

powiedział, że w skardze wyraźne napisane jest, że w tym dniu, z relacji pracownic był również arogancki i niegrzeczny. Jest zarzut z dnia kontroli. Pan policjant nie potwierdza tego. Chciałbym zapytać, czy nie było przypadkiem odwrotu, niegrzecznego zachowania ze strony pracownic?

Komisariat Policji w Dębnie - Krzysztof Kubka

powiedział, że nie było sytuacji konfliktowych. Pracownice starały się tego uniknąć, bo wiadomo, one pracują w tym zakładzie. Tu byłyby wrogiem w stosunku do właściciela, a tu inspektor wymusza na nie w jakiś sposób ich udział.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

powiedziała, że osoba, która jest kontrolowana zawsze przyjmuje to z nadwrażliwością. A jeszcze jak jest to ton całkowicie służbowy, to już w ogóle.

Komisariat Policji w Dębnie - Krzysztof Kubka

powiedział, że ton był typowo służbowy, bo jeżeli raz pracownica wyraża zgodę na kontrolę, a później po telefonie wycofuje się z przeprowadzenia kontroli. To coś jest nie tak. Po prostu była między „młotem, a kowadłem”.

Członek Komisji - Edward Sawicki

Zapytał czy to znaczy, że pracownica kontaktowała się z właścicielami?

Komisariat Policji w Dębnie - Krzysztof Kubka

powiedział, że kontaktowała się dwukrotnie, najprawdopodobniej z panią Renatą Gluzą albo z panem Gluzą. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał, że jest to celowe uniknięcie kontroli, tym bardziej, że wysłał zawiadomienie o terminie kontroli, więc podejście właściciela do tej sprawy było lekceważące.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała czy pan Walas dokonał kontroli?

Komisariat Policji w Dębnie - Krzysztof Kubka

odpowiedział, że praktycznie nie. Weszliśmy tylko do biura i w biurze cała sytuacja się rozegrała. Praktycznie chodziło o piętro nad tym budynkiem biurowym. Inspektor Budowlany, który uczestniczył stwierdził, że nie ma kluczy do tych pomieszczeń, a pomieszczenia zamknęła Pani Gluza. Stwierdził, że najprawdopodobniej nie jest to użytkowane. Panu Walasowi chodziło tylko o sporządzenie protokołu, skoro nie, to trudno.

Członek Komisji - Edward Sawicki

zapytał z jakich zdarzeń, wynikało to, że jest to Inspektor Budowlany, czy on się przedstawił, czy była książka budowy?

Komisariat Policji w Dębnie - Krzysztof Kubka

powiedział, że jeżeli chodzi o książkę budowy to Inspektor Budowlany Pani Gluzy nie miał książki budowy podczas naszego pobytu. Z tego co wywnioskowałem to panowie się znali, pan Walas i ten drugi pan, wiedzieli kto jest kim. Ja tego pana z widzenia znałem, ale generalnie nie wiedziałem kto to jest, co to za osoba. Przedstawił się powiedział, że reprezentuje panią Gluzę.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała w momencie kiedy przesłuchiwaliśmy panią Gluzę, to ona twierdziła, że pan nawet uspakajał pana Walasa?

Komisariat Policji w Dębnie - Krzysztof Kubka

zapytał, że ja uspakajałem?. Nie było takiej sytuacji, żebym ja pana Inspektora uspakajał.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy pan służył mu jakąś radą, czy pan coś podpowiadał?

Komisariat Policji w Dębnie - Krzysztof Kubka

powiedział, że trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Starałem się, ponieważ pan Walas próbował dokonać tej kontroli. Dlatego odczytywał trzykrotnie bodajże prawa pracownika, którego powołuje. Nie pamiętam tego artykułu, w każdym bądź razie była taka sytuacja nerwowa. Bo tu pracownice chciały uniknąć brania udziału, a pan Walas chciał po prostu dokonać tej kontroli, ale nie było krzyków.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała czy nie było to wymuszenie ze strony pana Walasa?

Komisariat Policji w Dębnie - Krzysztof Kubka

powiedział, że pan Walas chciał po prostu wykonać tą czynność. Też bym się starał tego dokonać, gdybym przypuszczał, że jest jakaś nieprawidłowość. To jest taka analogiczna sytuacja. To jest urzędnik państwowy, który chciał wykonać swoje obowiązki. Nie zastraszał tych pracownic, nie krzyczał na nie tylko po prostu odczytywał dobitnie prawa. Powiedział dosadnie: „proszę chwile poczekać! Niech się pani dobrze wsłucha w ten artykuł” Chodziło to w sumie o jedną pracownicę, bo ta druga pracownica mało brała udziału w tym zdarzeniu.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała czy pan go uspakajał?

Komisariat Policji w Dębnie - Krzysztof Kubka

powiedział, że nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć. Może mówiłem troszkę spokojniej, tak żeby uspokoić tą panią i pana Walasa.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała czy sporządził pan z tego spotkania notatkę służbową?

Komisariat Policji w Dębnie - Krzysztof Kubka

powiedział, że sporządziłem notatkę z asysty służbowej, w której stwierdziłem, że asysta przebiegała bez zakłóceń. Moja rola polega jedynie na tym, że mam zapewnić bezpieczeństwo osoby kontrolującej, czyli w tym przypadku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Według mnie nie było nic takiego, co by mogło prowadzić do konfliktu. Pan Walas chciał po prostu w jakiś sposób dokonać kontroli i uniemożliwiono mu to, więc sporządził protokół.

Członek Komisji - Edward Sawicki

zapytał czy te działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego mieszczą się w normach i standardach strony kontrolującej i kontrolowanej. Pana zdaniem jak to było?

Komisariat Policji w Dębnie - Krzysztof Kubka

powiedział, że mieszczą się bo tam nic nie było takiego nagannego, co by mogło prowadzić do ukarania Pana Inspektora za jego zachowanie. Zachowanie było normalne. Być może pracownice mięli odczucie takie. Ale on chciał dokonać tej kontroli. Każda strona może tą sprawę widzieć inaczej. Jestem tutaj bezstronny. Co prawda znam panią i pana Gluzę, z racji tego, że tyle lat pracuję w Dębnie i jestem dzielnicowym. Też nie chciałbym zaszkodzić, ale mówię nic nie było negatywnego. Skarga ta jest dla mnie trochę dziwna. Być może są jakieś zaszłości, jakie Ci Państwo mają w stosunku do pana Walasa i odwrotne relacje. Pan Walas mi trochę opowiadał, że są jakieś nieprawidłowości budowlane. Może to to się przedkłada na tą sytuację, która zaistniała.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

powiedziała, że powinniśmy wysłuchać również opinię radcy prawnego w tym zakresie. Czy jesteśmy kompetentni do tego, aby zajmować się powyższą sprawą.

Radca prawny Starostwa - Adam Wojciechowski

powiedział, że skarga mówi o aroganckim i cynicznym zachowaniu, co można różnie interpretować. Różne słowa możemy podciągnąć pod tego typu zachowanie. Ale to postępowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest związane z kontrolą, którą Inspektor przeprowadził. Muszę powiedzieć, że skargę tą wysłałbym do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie dlatego, że generalnie istnieje zasada, że zgodnie z art. 240 w KPA, Rada Powiatu rozpatruje skargi na inspektorów, ale tutaj chodzi o Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przypadku, którego procedura jest specyficzna. Z uwagi na zakres swoich zadań jest wyodrębniony jak gdyby z naszej administracji, żeby mógł zachować niezależność od władz terenowych, samorządowych. Inspektor Nadzoru Budowlanego właściwie wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Przyjmuje się i są orzeczenia mówiące o tym, że jeżeli wykonujemy zadanie z zakresu administracji rządowej to skargi na niego powinny być rozpatrywane przez organ z zakresu administracji rządowej, czyli Wojewodę, a w tym przypadku przez wyspecjalizowany organ Wojewody, czyli Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby to wysłać skargę do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie, żeby tą sprawę rozpatrzył. Jeżeli się uzna w tym zakresie niewłaściwym, to nam ustali w jakim zakresie on skargę przyjął do swojego rozpoznania, a w jakim zakresie się uznał za niewłaściwy. Wtedy będziemy wiedzieli w jakim zakresie będziemy mogli uznać tą skargę do rozpatrzenia. Natomiast jeżeli przyjmie WINB do całego rozpoznania, to przyjmie odpowiednie stanowisko. W ten sposób zabezpieczymy się w jakiś sposób. Ustalenia Komisji Rewizyjnej będą musiały być podane pod głosowanie Rady Powiatu. Jeżeli ta uchwała w ocenie Wojewody będzie wykraczała poza kompetencje Rady Powiatu, to uchwałę po prostu uchyli. Będzie to błąd prawny, który będzie potem trudno wytłumaczyć.

Członek Komisji - Edward Sawicki

zapytał czy nie naruszymy terminu i właściwości formalnych, jeżeli postąpimy tak jak przedstawił to radca prawny?

Radca prawny Starostwa - Adam Wojciechowski

powiedział, że osobę skarżącą poinformujemy, że Przewodniczący Rady przekazał powyższą skargę według właściwości do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie. Nie będzie w tym przypadku bezczynności organu. Jeżeli Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uzna się za niewłaściwy do rozpatrzenia tej skargi w pewnym zakresie, to on będzie miał obowiązek dokonać oceny części tej skargi i uznać, że w tym zakresie on jest niewłaściwy i wskaże w jakim zakresie Rada Powiatu ma się zając tą skargą. Wówczas uchwała Rady Powiatu w Myśliborzu nie zostanie uchylona.

W wyniku dyskusji Komisja pozytywnie ustosunkowała się do opinii radcy prawnego Starostwa, postanawiając przekazać powyższą skargę do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie w celu rozpatrzenia.

Ad. 5

W sprawach różnych innych spraw nie poruszono.

Ad. 6

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Małgorzata Jakóbowska

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1. Marianna Grabowska ...............................................

2. Roman Czernielewski ...............................................

3. Tomasz Jarema ...............................................

4. Edward Sawicki ...............................................

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-02-2007 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2007 14:28