Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na wolne stanowisko pracy - SAMODZIELNY REFERENT D/S GOSPODARCZYCH -ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. IGNACEGO SOLARZA W SMOLNICY


0x01 graphic

ZESPÓŁ SZKÓŁ

im. IGNACEGO SOLARZA W SMOLNICY

tel. 095-760-1494 fax 095-760-1484

www.smolnica.pl e-mail: smolnica@smolnica.pl

ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA JAKOŚCI

Certyfikat nr 031

Szkoły ponadgimnazjalne

dla młodzieży:

 • TECHNIKUM HOTELARSKIE,

 • TECHNIKUM AGROBIZNESU,

 • TECHNIKUM INFORMATYCZNE

 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE,

 • GIMNAZJUM PUBLICZNE

Nasze osiągnięcia:

Zachodniopomorska

Szkoła Jakości - 2004r.

Szkoła Animatorem

Kultury Lokalnej-2004 r.

Szkoła z klasą - 2003 r.

Złoty Dąb -2002 r.

4-krotny laureat Wojewódzkich

Przeglądów Teatrów Amatorskich,

5-krotny finalista Ogólnopolskiego

Konkursu „Igłą Malowane”.

W uznaniu zasług szkole nadano:

- ZŁOTĄ ODZNAKĘ GRYFA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

- MEDAL IGNACEGO

SOLARZA

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. IGNACEGO SOLARZA

W SMOLNICY

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SAMODZIELNY REFERENT D/S GOSPODARCZYCH

(w wymiarze pełen etat)

…………………………………………………………..

 1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe (dopuszczalne studia w toku),

 2. znajomość obsługi komputera,

 3. obsługa urządzeń biurowych,

 4. kreatywność, komunikatywność,

 5. umiejętność pracy w zespole,

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. prawo jazdy kat B.

  2. mile widziany kurs pedagogiczny,

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   1. kierowanie zespołem pracowników obsługi,

   2. organizowanie inwentaryzacji, prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

   3. zapewnienie sprawności techniczno -eksploatacyjnej budynku,

   4. dokonywanie przeglądów szkoły,

   5. nadzór nad remontami,

   6. dbanie o stan sanitarny i estetykę obiektu oraz terenu wokół szkoły,

   7. sprawowanie nadzoru nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy,

   8. prowadzenie działalności organizacyjno - gospodarczej dokonywanie zakupów środków trwałych i nietrwałych.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. CV,

  1. list motywacyjny,

  2. oświadczenie o niekaralności,

  3. dokument poświadczający wykształcenie (odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych / podyplomowych),

  1. kwestionariusz osobowy,

  1. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

  1. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy.

  2. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku

  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkół im. Ignacego Solarza, pocztą elektroniczną na adres: smolnica@smolnica.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Zespół Szkół im. Ignacego Solarza Smolnica 51 74 - 400 Dębno z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Samodzielny Referent ds. Gospodarczych” w terminie do dnia 20 marca 2007 roku.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Myśliborskiego www.bip.powiatmysliborski.pl

Dodatkowe informacje:

Wybrani kandydaci będą telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzonego testu. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0 95) 760 14 94 lub osobiście w Zespole Szkół w Smolnicy

Smolnica, dnia 16 lutego 2007 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 20-02-2007 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-02-2007 14:15