herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU MYŚLIBORSKIEGOW 2006 ROKU


STAN

BEZPIECZEŃSTWA

I PORZĄDKU

PUBLICZNEGO

NA TERENIE

POWIATU

MYŚLIBORSKIEGO

W 2006 ROKU

Kontynuując realizację celów i zadań, jakie zostały nam zakreślone przez Pana Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie a także ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2005 rok chciałbym przedstawić efekty w tym zakresie, a w szczególności odnieść się do przestępczości na terenie powiatu myśliborskiego i poszczególnych miast i gmin w 2006 roku.

Statystycznymi miernikami zagrożenia przestępczością jest m.in. tzw. wskaźnik zagrożenia na 10 000 mieszkańców, który w ocenianym roku wyniósł dla powiatu myśliborskiego 322,6 i był niższy od roku 2005 o 14, przy średnim wskaźnikiem województwa 358, co dało nam 8 miejsce wśród 20 jednostek organizacyjnych policji zachodniopomorskiej. Innymi słowy należymy do grupy powiatów bardziej bezpiecznych w zakresie przestępczości.

W 2006 roku wszczęliśmy ogółem po raz pierwszy dochodzeń i śledztw 1963, co stanowi niewielki spadek o 27 i dynamikę 98,6 przy wojewódzkiej 94,4. Chciałbym tutaj podkreślić, że ten spadek jest niewielki, ale to wynika z faktu, że policja myśliborska ujawniła 466 przestępstw dotyczących kierowaniem pojazdu przez osoby nietrzeźwe. Odnotowaliśmy wzrost aż 241 tych przestępstw w porównaniu do 2005 roku, a tym samym w województwie zachodniopomorskim uzyskaliśmy najwyższą dynamikę w ujawnianiu tych przestępstw, tj. 207,1%. Świadczy to o aktywnym pełnieniu służb prewencji i ruchu drogowego naszego powiatu.

Natomiast przestępstw stwierdzonych odnotowaliśmy 2175 i było ich mniej o 93 w porównaniu do analogicznego roku 2005. Ustaliliśmy 1067 osób podejrzanych, co stanowi wzrost o 88 osób. Ściganiem karnym objęliśmy 972 osoby, co stanowi wzrost do 2005 roku o 91 osób.

Sąd Rejonowy na nasz wniosek i poparty przez Prokuraturę Rejonową w Myśliborzu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 22 podejrzanych, co stanowi wyraźny spadek do 2005 roku aż o 27 osób.

Bardzo ważnym działaniem zarówno ze strony policji myśliborskiej a także Prokuratury Rejonowej jest realizacja zadań w zakresie tymczasowego zajęcia mienia ruchomego, instytucji służący odbieraniu sprawcom korzyści z popełnionych przestępstw.

W 2006 roku Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu w 196 sprawach zakończonych dokonała zabezpieczenia majątkowego u sprawców przestępstw na ogólną kwotę 618 516 zł, co stanowi 15,9% do ogólnej liczby postępowań zakończonych wynikiem pozytywnym i pozwoliło uzyskać drugie miejsce w województwie zachodniopomorskim.

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie przestępczości kryminalnej na terenie powiatu i poszczególnych miast i gmin jest ujęty w poniższych tabelach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-02-2007 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-02-2007 10:12