herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu.


UCHWAŁA NR ............. PROJEKT

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia .................... 2007 roku

w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu.

Na podstawie art. 17, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) § 54 ust. 1, 7 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/90/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dz. Urzęd. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 111, poz. 1868 z późn. zm.) - Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się radnego Mariana Polańskiego do składu osobowego Stałej Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Przygotowała:

Małgorzata Jakóbowska

Inspektor Wydziału Organizacji

i Spraw Obywatelskich

Uzasadnienie:

Potrzeba wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Stałej Komisji Rady Powiatu wynika z uzupełnienia składu Rady Powiatu. Podjęcie uchwały umożliwi nowo wybranemu radnemu rozpoczęcie prac w komisji rady. Stałe Komisje, Rada Powiatu powołuje w trybie art. 17 ustawy o samorządzie powiatowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-02-2007 10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-02-2007 10:09