herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 14 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2007 roku.


ZARZĄDZENIE NR 14/2007

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 8 lutego 2007r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2007 roku.

Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz.1001, Nr 273 poz.2703, z 2005 r. Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz.788, Nr 164 poz. 1366,Nr. 175 poz.1462, Nr 179 poz.1487, Nr180 poz.1493, z 2006r. Nr 144 poz.1043, Nr 186 poz.1380) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w roku 2007 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego :

1) Placówce Wielofunkcyjnej im. Stefanii Sempołowskiej w Dębnie - 2.400,00 zł (słownie : dwa tysiące czterysta 00/100),

2) Domu Dziecka w Barlinku - 3.053,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćdziesiąt trzy 00/100) .

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Dziecka w Barlinku, Dyrektorowi Placówki Wielofunkcyjnej in. Stefanii Sempołowskiej w Dębnie oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 14-02-2007 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2007 14:19