herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Likwidacja barier


Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

1. Podstawa prawna

Ustawa a dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zm.)

 1. Adresaci
  Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

 2. Wymagane dokumenty

 • Wniosek

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności wnioskodawcy i innych osób

 • udokumentowane prawo do lokalu (akt własności, umowa najmu itp.)

 • zgoda właściciela lokalu lub budynku na wykonanie prac

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

 • dokumenty potwierdzające prawo do występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej (np. przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik)

 • aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informacje o rodzaju niepełnosprawności i obecnym stanie zdrowia

 • potwierdzenie stałego zameldowania

 • zaświadczenie kierownika urzędu pracy w przypadku osób bezrobotnych poszukujących pracy

 • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej - kopia decyzji

 • udokumentowanie posiadania ewentualnych innych źródeł finansowania przedsięwzięcia

4. Sprawę załatwia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, ul. Północna 15
Iwona Tabor
pok. Nr. 4
tel/fax. 0..95-7472303 wew. 27

 1. kiedy

codziennie w godz. Od 7.30 do 15.30, poniedziałki od 8.00 do 16.00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 13-04-2006 11:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2006 11:17