herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr IV/41/07 w sprawie zamiaru likwidacji Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Barlinku


 

UCHWAŁA NR IV/41/2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

w Barlinku

Na podstawie art. 59 ust. 5 w związku z art. 5c , pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) i art. 12, pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

 

§ 1. Zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2007 roku Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Szosowa 2 w Barlinku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

 

UZASADNIENIE

 

Od roku 2000 systematycznie spada liczba wychowanków (od 85 w roku 2000, do 17 w roku szkolnym 2006/2007), a w ślad za tym corocznie zmniejsza się subwencja oświatowa, która nie pokrywa kosztów bieżącego funkcjonowania i utrzymania internatu.

W związku z widoczną tendencją zmniejszania się liczby wychowanków, dyrektor szkoły w porozumieniu z Zarządem Powiatu dokonał zmian w zatrudnieniu pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi przenosząc ich w miarę możliwości na etaty finansowane przez budżet szkoły.

Restrukturyzacji poddano również przeznaczenie pomieszczeń budynku internatu, w którym funkcjonuje obecnie Centrum Edukacyjne Szczecińskiej Fundacji „Talent - Promocja - Postęp”, Centrum Integracji Społecznej, Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych „Za FOS”, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek”.

Całe I piętro budynku po przebudowie zostało zaadoptowane dla potrzeb dydaktycznych szkoły (sale do nauki języków obcych).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 12-02-2007 11:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Dmytruszewski 12-02-2007 11:31