herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr IV/40/07 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku


 

UCHWAŁA NR IV/40/2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 45 ust. 1 pkt 1 lit.b, pkt. 2 lit. b oraz ust.8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

 

§1. Odwołuje się Pana Andrzeja Potyrę - Starostę Myśliborskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

§2. Odwołuje się Pana Tadeusza Szylda - jako przedstawiciela gminy Barlinek z Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

§3. Powołuje się Pana Tadeusza Szylda - jako przedstawiciela Starosty Myśliborskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

§4. Powołuje się Panią Elżbietę Ligenzę - przedstawiciela gminy Barlinek na członka Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 1 lit.b, pkt. 2 lit. b oraz ust.8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm) w skład rady społecznej działającej przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej wchodzą: jako przewodniczący starosta lub osoba przez niego wyznaczona, jako członkowie - przedstawiciele wybrani przez radę gminy lub radę powiatu. W związku ze złożeniem rezygnacji dnia 25 stycznia 2007r. przez Pana Andrzeja Potyrę - Starostę Myśliborskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku oraz odwołaniem przez Radę Miejską w Barlinku na sesji miejskiej w dniu 25 stycznia 2007r. Pana Tadeusza Szylda - dotychczasowego przedstawiciela gminy Barlinek, dokonuje się zmian w dotychczasowym składzie Rady Społecznej.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 12-02-2007 11:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Dmytruszewski 12-02-2007 11:31