herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr IV/39/07 w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu.


UCHWAŁA NR IV/39/2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu.

 

Na podstawie art. 17, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) § 54 ust. 1, 7 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/90/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dz. Urzęd. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 111, poz. 1868 z późn. zm.) - Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. Odwołuje się radnego Jarosława Ostrego z funkcji członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

§ 2. Powołuje się radną Danutę Patkowską do składu osobowego Stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

 

Uzasadnienie:

Potrzeba wprowadzenia zmian w składzie osobowym Stałych Komisji Rady Powiatu wynika z uzupełnienia składu Rady Powiatu. Podjęcie uchwały umożliwi nowo wybranym radnym rozpoczęcie prac w komisjach rady. Stałe Komisje, Rada Powiatu powołuje w trybie art. 17 ustawy o samorządzie powiatowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 12-02-2007 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Dmytruszewski 12-02-2007 11:31