herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr IV/38/07 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.


UCHWAŁA NR IV/38/2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) § 47 ust. 2 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/90/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dz. Urzęd. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 111, poz. 1868 z późn. zm.) - Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. Odwołuje się radnego Jarosława Wojciecha Ostrego z funkcji Zastępcy Przewodniczącego i z członka Komisji Rewizyjnej.

§ 2. Powołuje się do składu osobowego Komisji Rewizyjnej radną Danutę Patkowską na Zastępcę Przewodniczącego Komisji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Uzasadnienie:

Potrzeba wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej wynika z podjętej uchwały Nr III/9/2006 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Ostrego, który pełnił funkcję Z-cy przewodniczącego przedmiotowej Komisji. Komisję Rewizyjną powołuje Rada Powiatu w trybie art. 16 ustawy o samorządzie powiatowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 12-02-2007 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-02-2007 11:29