herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr IV/30/07 w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Myśliborskiego


UCHWAŁA NR IV/30/2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Myśliborskiego

Na podstawie art. 12 pkt 3 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu, uchwala co następuje:

 

§ 1. Na wniosek Starosty Myśliborskiego powołuje się z dniem 1 lutego 2007 roku Panią Teresę Lewczuk na stanowisko Sekretarza Powiatu Myśliborskiego.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 pkt 3 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Rada Powiatu na wniosek Starosty Myśliborskiego powołuje i odwołuje Sekretarza Powiatu.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 12-02-2007 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Dmytruszewski 12-02-2007 11:23