herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr IV/28/07 w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu


UCHWAŁA NR IV/28/2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 31 stycznia 2007 roku

 

w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu

Na podstawie art. 194, ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Zygmunta Siarkiewicza do Rady Powiatu w Myśliborzu wybranego w Okręgu Wyborczym Nr 1 z listy Nr 13 Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd Razem stwierdza się wstąpienie na zwolnione miejsce kandydata Mariana Polańskiego z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

§ 2. Zobowiązuje się Starostę do przekazania niniejszej uchwały zainteresowanemu, Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  Józef Głuszko

Uzasadnienie:

Rada Powiatu w Myśliborzu w dniu 20 grudnia 2006 roku podjęła uchwałę Nr III/8/2006 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zygmunta Siarkiewicza wskutek wyboru na burmistrza. Zgodnie z art. 194, ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw Rada Powiatu, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu, podejmuje na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 12-02-2007 11:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-02-2007 11:15