herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 8/15/2007 w sprawie zatwierdzenia „Planu kontroli na rok 2007”


UCHWAŁA NR 8/15/2007

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 29 stycznia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia „Planu kontroli na rok 2007”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w związku z § 33 ust. 1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/ 89/ 2003 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 października 2003r. W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Plan kontroli na rok 2007” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. W realizacji planu kontroli zastosowanie mają postanowienia Działu VI o zasadach organizacji działalności kontrolnej Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

§ 3. Nadzór nad realizacją planu powierza się naczelnikowi Wydziału Kontroli.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra

  1. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta ......................................................

  2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ......................................................

  3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ......................................................

  4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ......................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-01-2007 15:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2007 15:24