herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze


Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 1. Podstawa prawna

Ustawa a dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zm.)

 1. Wymagane dokumenty

  1. wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie „O refundacje/dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych”. Formularz wniosku powinien zawierać:

   • Imię i nazwisko

   • adres zamieszkania

   • Numer identyfikacji podatkowej NIP

   • Cel dofinansowania

   • Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

   • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

   • Oryginał faktury za zakupiony przedmiot, wyszczególniający limit kasy chorych/Narodowy Fundusz Zdrowia i kwotę udziału własnego

   • Zaświadczenia o dochodach wnioskodawcy, oraz osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w PCPR

    1. Tryb postępowania
     Wnioski są rozpatrywane przez komisję w ciągu 30 dni do chwili wyvzerpania środków.

    2. Termin załatwienia sprawy - 30 dni

    3. Sprawę załatwia

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, ul. Północna 15
    Iwona Tabor
    pok. Nr. 4
    tel/fax. 0..95-7472303 wew. 27

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 13-04-2006 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2006 11:05