herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 3/2006


Protokół Nr 3/2006

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu

odbytego dnia 14 grudnia 2006 roku

w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

ul. Marcinkowskiego 2

Stan członków Zarządu - 5

Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 1510 rozpoczęto posiedzenie Zarządu. Zgodnie z listą obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu

3. Krystyna Balcerzak - członek Zarządu

4. Ferdynand Łukasik - członek Zarządu

5. Joanna Stąsiek - członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

2. Ludwik Makowski - Sekretarz Powiatu

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia (stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu) przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 2/2006 z dnia 13 grudnia 2006 roku został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

powiedziała, że należy ustalić układ wykonawczy zmian dochodów i wydatków budżetu dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na 2006 rok, wprowadzonych uchwałą Nr II/7/2006 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 14 grudnia 2006 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3/1/2006 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok. (załącznik Nr 3 do protokołu).

Ad. 5

W sprawach różnych innych spraw nie poruszono.

Ad. 6

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 1540

Protokołowała: Małgorzata Jakóbowska.

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu ..............................................

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu ...............................................

2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...............................................

3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................

4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ...............................................

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 29-01-2007 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2007 12:39