herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 2 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku


ZARZĄDZENIE NR 2/2007

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 4 stycznia 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Na podstawie art. 38a ust.1, ust.5 pkt 1 i 2 oraz ust.10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Starosty Myśliborskiego Nr 1/05 z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, wprowadza się następujące zmiany:

  1. w §1 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Andrzej Potyra - Przewodniczący - Starosta Powiatu”

  1. w § 1 ust 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)Tadeusz Maćkała - członek - przedstawiciel Rady Powiatu.”

  1. w § 1 ust 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Józef Michalak - członek - przedstawiciel Rady Powiatu.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-01-2007 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 23-01-2007 13:35