herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 6/11/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia promocyjnego ZŁOTY ŻAGIEL i ustanowienia regulaminu przyznawania


UCHWAŁA NR 6/11/2007

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 10 stycznia 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia promocyjnego ZŁOTY ŻAGIEL i ustanowienia regulaminu przyznawania.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 123/226/2005 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 października 2005 roku w sprawie ustanowienia wyróżnienia promocyjnego ZŁOTY ŻAGIEL i uchwalenia regulaminu przyznawania wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Powołuje się kapitułę wyróżnienia ZŁOTY ŻAGIEL w osobach:

- Andrzej Potyra,

- Wojciech Witold Wojtkiewicz,

- Romana Kaszczyc

- Zbigniew Wielgosz,

- Marek Karolczak,

- Tadeusz Przeworski,

- Lechosław Kaczmarek,

- Marek Schiller,

- Małgorzata Kopyłowska,

- Tomasz Pietruszka”

2) § 3 Regulaminu przyznawania wyróżnienia promocyjnego ZŁOTY ŻAGIEL stanowiącego załącznik do Uchwały otrzymuje brzmienie:

§3 Wyróżnienie promocyjne przyznawane jest za szczególne osiągnięcia w następujących kategoriach:

a) gospodarczej - rozumianej jako zaangażowanie w problematykę życia gospodarczego i społecznego powiatu, w tym podejmowanie i realizacja inicjatyw gospodarczych i społecznych, stosowanie nowoczesnych technologii, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój eksportu.

b) kulturalno - sportowej - oświatowej rozumianej jako osiąganie znaczących sukcesów i wyników w sferze kultury , kultury fizycznej i sportu, oświaty,

c) produkt turystyczny - rozumiany jako wydarzenie o zasięgu ponad regionalnym promującym powiat, jego walory turystyczne, dziedzictwo kulturowe,

d) osobowość powiatu myśliborskiego - rozumiana jako wyróżnienie dla osoby fizycznej lub instytucji życia społecznego działającej w sferze życia społeczno - gospodarczo - kulturalnego powiatu, która osiągnęła znaczący dorobek w dziedzinie swojej działalności. ”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra

1. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta .........................................

2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu .........................................

3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ..........................................

4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ..........................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 17-01-2007 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2007 14:53