herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 6/9/2007 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku 2007


UCHWAŁA Nr 6/9/2007

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 10 stycznia 2007 roku

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku 2007

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004r. Nr 53, poz. 533 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu po zasięgnięciu opinii Burmistrzów Gminy Barlinek, Dębno, Myślibórz i Wójtów Gminy Boleszkowice i Nowogródek Pomorski oraz samorządu aptekarskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie poszczególnych gmin Powiatu Myśliborskiego zgodnie z załącznikiem Nr 1, harmonogram dyżurów aptek w soboty, niedzielę i dni świąteczne- załącznik Nr 2, harmonogram dyżurów aptek w Barlinku w dni powszednie od poniedziałku do piątku w porze nocnej-załącznik Nr 3 oraz informację w sprawie dyżurów aptek w Dębnie i Myśliborzu w dni powszednie od poniedziałku do piątku w porze nocnej-załącznik Nr 4.

§ 2. 1. Dostępność świadczeń w porze nocnej rozumiana jest jako pora między godziną 20:00 a 8:00 rano.

2. Dyżur aptek w soboty, niedzielę i dni świąteczne rozumiany jest jako zabezpieczenie dostępności do świadczeń również w porze nocnej.

3. Zobowiązuje się kierowników aptek do wywieszenia wykazów aktualnych aptek dyżurnych z podaniem numerów ich telefonów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Myśliborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra

1) Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta …………………………………………

2) Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu .......................................………….........

3) Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ………...................................................

4) Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ………...................................................

Uzasadnienie

Art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2004r. Nr 53, poz. 533 z późn. zm.) zobowiązuje Zarząd Powiatu do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgodnie z potrzebami ludności w sposób zapewniający dostępność świadczeń również w niedzielę, święta, dni wolne od pracy oraz w porze nocnej.

Rozkład godzin pracy aptek w Powiecie Myśliborskim w roku 2007 obejmuje, zgodnie z załącznikami, godziny pracy aptek, harmonogram dyżurów w soboty, niedziele i dni świąteczne (dyżur aptek w soboty, niedziele i dni świąteczne rozumiany jest jako zabezpieczenie dostępności do świadczeń również w porze nocnej), harmonogram dyżurów w dni powszednie w porze nocnej w aptekach w Barlinku oraz informację dotyczącą dyżurów aptek w Dębnie i Myśliborzu w dni powszednie w porze nocnej.

Powyższe informacje zapewniają dostępność świadczeń w przypadku Dębna i Myśliborza od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. W przypadku Barlinka obejmują okres od 1 stycznia 2007r. do 30 czerwca 2007r., co wynika z ustalonego planu dyżurów przez apteki w Barlinku w związku z mającym miejsce w dniu 16 października 2006r. pożarze w aptece ,,Panaceum” w Barlinku. Obecnie apteka nie posiada zezwolenia na wejście do lokalu. Przewidywany termin uruchomienia w/w placówki to III kwartał 2007r.

Po uruchomieniu apteki zostanie opracowany plan na III i IV kwartał 2007r.rozkładu pracy aptek w Barlinku, który skutkować będzie zmianą powyższej Uchwały.

Zarząd Powiatu w Myśliborzu zgodnie z art. 94 ust. 2 w/w ustawy zasięgnął opinii burmistrzów i wójtów gmin w Powiecie Myśliborskim oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie dostosowując czas pracy aptek do potrzeb mieszkańców powiatu.

Kierownicy aptek dyżurnych zostaną zobowiązani do wywieszania wykazów aktualnie dyżurujących aptek z podaniem numerów ich telefonów.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 6/9/2007

Zarządu Powiatu w Myśliborzu

z dnia 10 stycznia 2007 roku

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Lp.

NAZWA APTEKI I ADRES

GODZINY OTWARCIA

GODZINY OTWARCIA W DNI PEŁNIENIA DYŻURU

1.

„Apteka Prywatna”

Barlinek, ul. Słowackiego 4

tel. 746-39-39

tel. 746-51-16

pn. - pt. 8:00 - 18:00

sobota 9:00 - 14:00

apteka nie jest otwarta w dni pełnienia dyżuru pod telefonem

2.

„Apteka Leków Gotowych”

Barlinek, ul. 1-go Maja 11

tel. 746-12-44

pn. - pt. 9:00 - 18:00

sobota 9:00 - 14:00

apteka nie jest otwarta w dni pełnienia dyżuru pod telefonem

3.

Apteka „Remedium”

Barlinek, ul. Gorzowska 4

tel. 747-94-78

tel. 0609048334

pn. - pt. 8:00 - 20:00

sobota 9:00 - 15:00

apteka nie jest otwarta w dni pełnienia dyżuru pod telefonem

4.

Apteka

Barlinek, ul. Niepodległości 17

tel. 760-05-55

pn. - pt. 8:00 - 20:00

sobota 8:00 - 16:00

apteka nie jest otwarta w dni pełnienia dyżuru pod telefonem

5.

„Apteka Leków Gotowych”

Dębno, ul. Boh. Września 27

tel. 760-35-01

pn. - pt. 8:00 - 20:00

sobota 8:00 - 20:00

niedziela i dni świąteczne

10:00 - 14:00 i 16:00 - 19:00

6.

Apteka „Verbena”

Dębno, ul. Słowackiego 23

tel. 760-24-10

pn. - pt. 8:00 - 20:00

sobota 9:00 - 20:00

niedziela i dni świąteczne

10:00 - 13:00 i 16:00 - 19:00

7.

„Apteka Rodzinna”

Dębno, ul. Armii Krajowej 13

tel. 760-93-15

pn. - pt. 8:00 - 20:00

sobota 8:00 - 14:00

niedziela i dni świąteczne

10:00 - 13:00 i 16:00 - 19:00

8.

Apteka „Propolis”

Dębno, ul. Kościuszki 17

tel. 760-03-25

pn. - pt. 8:00 - 20:00

sobota 8:00 - 14:00

w ramach aptek mgr farm. Alicji Frankiewicz dyżur pełni Apteka Leków Gotowych

9.

Apteka „Pod Jemiołą”

Dębno, ul. Mickiewicza 15

tel. 760-03-06

pn. - pt. 8:00 - 19:00

sobota 8:00 - 15:00

w ramach aptek mgr farm. Alicji Frankiewicz dyżur pełni Apteka Leków Gotowych

10

„Apteka mgr D. Linde”

Myślibórz, ul. Warszawska 2A

tel. 747-21-94

pn. - pt. 8:00 - 20:00

sobota 8:00 - 15:00

sobota 8:00 - 16:00 i 18:00 -20:00

niedziela i dni świąteczne

10:00 - 13:00 i 19:00 - 20:00

11.

Apteka „Pod Złotą Wagą”

Myślibórz, ul. Felczaka 16

tel. 747-58-48

pn. - pt. 8:00 - 20:00

sobota 8:00 - 14:00

sobota 8:00 - 16:00 i 19:00 - 20:00

niedziela i dni świąteczne

11:00 - 13:00 i 18:00 - 20:00

12.

Apteka „Centrum”

Myślibórz, ul. Boh. Warszawy 61

tel. 747-25-59

pn. - pt.10:00 -18:00

sobota 8:00 - 16:00

sobota 8:00 - 16:00 i 19:00 -20:00

niedziela i dni świąteczne

10:00 - 13:00 i 19:00 - 20:00

13.

Apteka

Myślibórz, ul. Ogrodowa 9

pn. - pt. 8:00 - 16:00

apteka nie pełni dyżuru

14.

Apteka

Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 27

tel. 760-61-69

pn. - pt. 9:00 - 16:00

apteka pełni pogotowie pracy

w soboty, niedziele i dni świąteczne

Załącznik nr 2

do Uchwały 6/9/2007

Zarządu Powiatu w Myśliborzu

z dnia 10 stycznia 2007 roku

Harmonogram dyżurów aptek w Powiecie Myśliborskim w soboty, niedziele

i dni świąteczne w 2007r.

Data

Barlinek

Dębno

Myślibórz

Styczeń

01. 01.2007

ul. 1 Maja 11

ul. Armii Krajowej 13

06. 01.2007

ul. Niepodległości 17

ul. Warszawska 2a

07. 01.2007

ul. Niepodległości 17

ul. Boh. Września 27

ul. Warszawska 2a

13. 01.2007

ul. Słowackiego 4

ul. Boh Warszawy 61

14. 01.2007

ul. Słowackiego 4

ul. Słowackiego 23

ul. Boh Warszawy 61

20. 01.2007

ul. Gorzowska 4

ul. Felczaka 16

21. 01.2007

ul. Gorzowska 4

ul. Boh. Września 27

ul. Felczaka 16

27. 01.2007

ul. 1 Maja 11

ul. Warszawska 2a

28. 01.2007

ul. 1 Maja 11

ul. Boh. Września 27

ul. Warszawska 2a

Luty

03.02.2007

ul. Niepodległości 17

ul. Boh Warszawy 61

04.02.2007

ul. Niepodległości 17

ul. Słowackiego 23

ul. Boh Warszawy 61

10.02.2007

ul. Słowackiego 4

ul. Felczaka 16

11.02.2007

ul. Słowackiego 4

ul. Boh. Września 27

ul. Felczaka 16

17.02.2007

ul. Gorzowska 4

ul. Warszawska 2a

18.02.2007

ul. Gorzowska 4

ul. Armii Krajowej13

ul. Warszawska 2a

24.02.2007

ul. 1 Maja 11

ul. Boh Warszawy 61

25.02.2007

ul. 1 Maja 11

ul. Boh. Września 27

ul. Boh Warszawy 61

Marzec

03.03.2007

ul. Niepodległości 17

ul. Felczaka 16

04.03.2007

ul. Niepodległości 17

ul. Boh. Września 27

ul. Felczaka 16

10.03.2007

ul. Słowackiego 4

ul. Warszawska 2a

11.03.2007

ul. Słowackiego 4

ul. Armii Krajowej13

ul. Warszawska 2a

17.03.2007

ul. Gorzowska 4

ul. Boh Warszawy 61

18.03.2007

ul. Gorzowska 4

ul. Słowackiego 23

ul. Boh Warszawy 61

24.03.2007

ul. 1 Maja 11

ul. Felczaka 16

25.03.2007

ul. 1 Maja 11

ul. Boh. Września 27

ul. Felczaka 16

31.03.2007

ul. Niepodległości 17

ul. Boh Warszawy 61

Kwiecień

01.04.2007

ul. Niepodległości 17

ul. Boh. Września 27

ul. Boh Warszawy 61

07.04.2007

ul. 1 Maja 11

ul. Warszawska 2a

08.04.2007

ul. 1 Maja 11

ul. Boh. Września 27

ul. Warszawska 2a

09.04.2007

ul. 1 Maja 11

ul. Słowackiego 23

ul. Warszawska 2a

14.04.2007

ul. Słowackiego 4

ul. Felczaka 16

15.04.2007

ul. Słowackiego 4

ul. Boh. Września 27

ul. Felczaka 16

21.04.2007

ul. Gorzowska 4

ul. Boh Warszawy 61

22.04.2007

ul. Gorzowska 4

ul. Armii Krajowej13

ul. Boh Warszawy 61

28.04.2007

ul. Słowackiego 4

ul. Felczaka 16

29.04.2007

ul. Słowackiego 4

ul. Boh. Września 27

ul. Felczaka 16

Maj

01.05.2007

ul. Słowackiego 4

ul. Armii Krajowej13

ul. Boh Warszawy 61

03.05.2007

ul. Słowackiego 4

ul. Słowackiego 23

ul. Warszawska 2a

05.05.2007

ul. 1 Maja 11

ul. Felczaka 16

06.05.2007

ul. 1 Maja 11

ul. Boh. Września 27

ul. Felczaka 16

12.05.2007

ul. Niepodległości 17

ul. Boh Warszawy 61

13.05.2007

ul. Niepodległości 17

ul. Boh. Września 27

ul. Boh Warszawy 61

19.05.2007

ul. Gorzowska 4

ul. Warszawska 2a

20.05.2007

ul. Gorzowska 4

ul. Armii Krajowej13

ul. Warszawska 2a

26.05.2007

ul. 1 Maja 11

ul. Felczaka 16

27.05.2007

ul. 1 Maja 11

ul. Boh. Września 27

ul. Felczaka 16

Czerwiec

02.06.2007

ul. Niepodległości 17

ul. Boh Warszawy 61

03.06.2007

ul. Niepodległości 17

ul. Boh. Września 27

ul. Boh Warszawy 61

07.06.2007

ul. Niepodległości 17

ul. Boh. Września 27

ul. Warszawska 2a

09.06.2007

ul. Gorzowska 4

ul. Felczaka 16

10.06.2007

ul. Gorzowska 4

ul. Słowackiego 23

ul. Felczaka 16

16.06.2007

ul. Słowackiego 4

ul. Boh Warszawy 61

17.06.2007

ul. Słowackiego 4

ul. Boh. Września 27

ul. Boh Warszawy 61

23.06.2007

ul. 1 Maja 11

ul. Warszawska 2a

24.06.2007

ul. 1 Maja 11

ul. Armii Krajowej13

ul. Warszawska 2a

30.06.2007

ul. Niepodległości 17

ul. Felczaka 16

Lipiec

01.07.2007

ul. Boh. Września 27

ul. Felczaka 16

07.07.2007

ul. Boh Warszawy 61

08.07.2007

ul. Słowackiego 23

ul. Boh Warszawy 61

14.07.2007

ul. Warszawska 2a

15.07.2007

ul. Boh. Września 27

ul. Warszawska 2a

21.07.2007

ul. Felczaka 16

22.07.2007

ul. Armii Krajowej13

ul. Felczaka 16

28.07.2007

ul. Boh Warszawy 61

29.07.2007

ul. Boh. Września 27

ul. Boh Warszawy 61

Sierpień

04.08.2007

ul. Warszawska 2a

05.08.2007

ul. Armii Krajowej13

ul. Warszawska 2a

11.08.2007

ul. Felczaka 16

12.08.2007

ul. Boh. Września 27

ul. Felczaka 16

15.08.2007

ul. Boh. Września 27

ul. Boh Warszawy 61

18.08.2007

ul. Warszawska 2a

19.08.2007

ul. Słowackiego 23

ul. Warszawska 2a

25.08.2007

ul. Felczaka 16

26.08.2007

ul. Boh. Września 27

ul. Felczaka 16

Wrzesień

01.09.2007

ul. Boh Warszawy 61

02.09.2007

ul. Boh. Września 27

ul. Boh Warszawy 61

08.09.2007

ul. Warszawska 2a

09.09.2007

ul. Boh. Września 27

ul. Warszawska 2a

15.09.2007

ul. Felczaka 16

16.09.2007

ul. Słowackiego 23

ul. Felczaka 16

22.09.2007

ul. Boh Warszawy 61

23.09.2007

ul. Boh. Września 27

ul. Boh Warszawy 61

29.09.2007

ul. Warszawska 2a

30.09.2007

ul. Armii Krajowej13

ul. Warszawska 2a

Październik

06.10.2007

ul. Felczaka 16

07.10.2007

ul. Boh. Września 27

ul. Felczaka 16

13.10.2007

ul. Boh Warszawy 61

14.10.2007

ul. Słowackiego 23

ul. Boh Warszawy 61

20.10.2007

ul. Warszawska 2a

21.10.2007

ul. Armii Krajowej13

ul. Warszawska 2a

27.10.2007

ul. Felczaka 16

28.10.2007

ul. Boh. Września 27

ul. Felczaka 16

Listopad

01.11.2007

ul. Słowackiego 23

ul. Boh Warszawy 61

03.11.2007

ul. Warszawska 2a

04.11.2007

ul. Armii Krajowej13

ul. Warszawska 2a

10.11.2007

ul. Felczaka 16

11.11.2007

ul. Boh. Września 27

ul. Felczaka 16

17.11.2007

ul. Boh Warszawy 61

18.11.2007

ul. Boh. Września 27

ul. Boh Warszawy 61

24.11.2007

ul. Warszawska 2a

25.11.2007

ul. Boh. Września 27

ul. Warszawska 2a

Grudzień

01.12.2007

ul. Felczaka 16

02.12.2007

ul. Boh. Września 27

ul. Felczaka 16

08.12.2007

ul. Boh Warszawy 61

09.12.2007

ul. Boh. Września 27

ul. Boh Warszawy 61

15.12.2007

ul. Warszawska 2a

16.12.2007

ul. Słowackiego 23

ul. Warszawska 2a

22.12.2007

ul. Felczaka 16

23.12.2007

ul. Boh. Września 27

ul. Felczaka 16

25.12.2007

ul. Armii Krajowej13

ul. Boh Warszawy 61

26.12.2007

ul. Boh. Września 27

ul. Boh Warszawy 61

29.12.2007

ul. Warszawska 2a

30.12.2007

ul. Boh. Września 27

ul. Warszawska 2a

01.01.2008

ul. Felczaka 16

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 6/9/2007

Zarządu Powiatu w Myśliborzu

z dnia 10 stycznia 2007 roku

Harmonogram dyżurów aptek w Barlinku w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 1 stycznia 2007r. do 30 czerwca 2007r. w porze nocnej.

Data

Barlinek

styczeń

2.01.2007

ul. 1 Maja 11

3.01.2007

ul. 1 Maja 11

4.01.2007

ul. 1 Maja 11

5.01.2007

ul. Niepodległości 17

8.01.2007

ul. Niepodległości 17

9.01.2007

ul. Niepodległości 17

10.01.2007

ul. Niepodległości 17

11.01.2007

ul. Niepodległości 17

12.01.2007

ul. Słowackiego 4

15.01.2007

ul. Słowackiego 4

16.01.2007

ul. Słowackiego 4

17.01.2007

ul. Słowackiego 4

18.01.2007

ul. Słowackiego 4

19.01.2007

ul. Gorzowska 4

22.01.2007

ul. Gorzowska 4

23.01.2007

ul. Gorzowska 4

24.01.2007

ul. Gorzowska 4

25.01.2007

ul. Gorzowska 4

26.01.2007

ul. 1 Maja 11

29.01.2007

ul. 1 Maja 11

30.01.2007

ul. 1 Maja 11

31.01.2007

ul. 1 Maja 11

Luty

1.02.2007

ul. 1 Maja 11

2.02.2007

ul. Niepodległości 17

5.02.2007

ul. Niepodległości 17

6.02.2007

ul. Niepodległości 17

7.02.2007

ul. Niepodległości 17

8.02.2007

ul. Niepodległości 17

9.02.2007

ul. Słowackiego 4

12.02.2007

ul. Słowackiego 4

13.02.2007

ul. Słowackiego 4

14.02.2007

ul. Słowackiego 4

15.02.2007

ul. Słowackiego 4

16.02.2007

ul. Gorzowska 4

19.02.2007

ul. Gorzowska 4

20.02.2007

ul. Gorzowska 4

21.02.2007

ul. Gorzowska 4

22.02.2007

ul. Gorzowska 4

23.02.2007

ul. 1 Maja 11

26.02.2007

ul. 1 Maja 11

27.02.2007

ul. 1 Maja 11

28.02.2007

ul. 1 Maja 11

Marzec

1.03.2007

ul. 1 Maja 11

2.03.2007

ul. Niepodległości 17

5.06.2007

ul. Niepodległości 17

6.03.2007

ul. Niepodległości 17

7.03.2007

ul. Niepodległości 17

8.06.2007

ul. Niepodległości 17

9.03.2007

ul. Słowackiego 4

12.03.2007

ul. Słowackiego 4

13.03.2007

ul. Słowackiego 4

14.03.2007

ul. Słowackiego 4

15.03.2007

ul. Słowackiego 4

16.03.2007

ul. Gorzowska 4

19.03.2007

ul. Gorzowska 4

20.03.2007

ul. Gorzowska 4

21.03.2007

ul. Gorzowska 4

22.03.2007

ul. Gorzowska 4

23.03.2007

ul. 1 Maja 11

26.03.2007

ul. 1 Maja 11

27.03.2007

ul. 1 Maja 11

28.03.2007

ul. 1 Maja 11

29.03.2007

ul. 1 Maja 11

30.03.2007

ul. Niepodległości 17

Kwiecień

2.04.2007

ul. Niepodległości 17

3.04.2007

ul. Niepodległości 17

4.04.2007

ul. Niepodległości 17

5.04.2007

ul. Niepodległości 17

6.04.2007

ul. 1 Maja 11

10.04.2076

ul. 1 Maja 11

11.04.2076

ul. 1 Maja 11

12.04.2076

ul. 1 Maja 11

13.04.2076

ul. Słowackiego 4

16.04.2076

ul. Słowackiego 4

18.04.2076

ul. Słowackiego 4

19.04.2076

ul. Słowackiego 4

20.04.2076

ul. Gorzowska 4

23.04.2076

ul. Gorzowska 4

24.04.2076

ul. Gorzowska 4

25.04.2076

ul. Gorzowska 4

26.04.2076

ul. Gorzowska 4

27.04.2076

ul. Słowackiego 4

30.04.2007

ul. Słowackiego 4

Maj

2.05.2007

ul. Słowackiego 4

4.05.2007

ul. 1 Maja 11

7.05.2007

ul. 1 Maja 11

8.05.2007

ul. 1 Maja 11

9.05.2007

ul. 1 Maja 11

10.05.2007

ul. 1 Maja 11

11.05.2007

ul. Niepodległości 17

14.05.2007

ul. Niepodległości 17

15.05.2007

ul. Niepodległości 17

16.05.2007

ul. Niepodległości 17

17.05.2007

ul. Niepodległości 17

18.05.207

ul. Gorzowska 4

21.05.2007

ul. Gorzowska 4

22.05.2007

ul. Gorzowska 4

23.05.2007

ul. Gorzowska 4

24.05.2007

ul. Gorzowska 4

25.05.2007

ul. 1 Maja 11

28.05.2007

ul. 1 Maja 11

29.05.2007

ul. 1 Maja 11

30.05.2007

ul. 1 Maja 11

31.05.2007

ul. 1 Maja 11

Czerwiec

1.06.2007

ul. Niepodległości 17

4.06.2007

ul. Niepodległości 17

5.06.2007

ul. Niepodległości 17

6.06.2007

ul. Niepodległości 17

8.06.2007

ul. Gorzowska 4

11.06.2007

ul. Gorzowska 4

12.06.2007

ul. Gorzowska 4

13.06.2007

ul. Gorzowska 4

14.06.2007

ul. Gorzowska 4

15.06.2007

ul. Słowackiego 4

18.06.2007

ul. Słowackiego 4

19.06.2007

ul. Słowackiego 4

20.06.2007

ul. Słowackiego 4

21.06.2007

ul. Słowackiego 4

22.06.2007

ul. 1 Maja 11

25.06.2007

ul. 1 Maja 11

26.06.2007

ul. 1 Maja 11

27.06.2007

ul. 1 Maja 11

28.06.2007

ul. 1 Maja 11

29.06.2007

ul. Niepodległości 17

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr 6/9/2007

Zarządu Powiatu w Myśliborzu

z dnia 10 stycznia 2007 roku

Informacja w sprawie dyżurów aptek w Dębnie i Myśliborzu w dni powszednie od poniedziałku do piątku w 2007r. w porze nocnej.

Dostępność świadczeń w Dębnie i Myśliborzu w porze nocnej (rozumianej jako pora między godziną 20.00 a 8.00 rano) zapewnia się w ten sposób, że apteka pełniąca dyżur w niedzielę i święta zgodnie z harmonogramem zobowiązana jest do udzielania świadczeń przez kolejne 7 dni włączając niedzielę dyżurną, na telefoniczne wezwanie klienta.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 17-01-2007 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2007 14:52