herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Danuta Patkowska - Radna 2007-07-11 14:46
Marian Polański - Radny 2007-07-11 14:46
Alina Sznabowicz - Radna 2007-07-11 14:45
Ferdynand Wiesław Łukasik- Radny 2007-07-11 14:45
Tomasz Jacek Jarema - Radny 2007-07-11 14:44
Marianna Grabowska - Radna 2007-07-11 14:44
Janusz Fabiańczyk - Radny 2007-07-11 14:44
Roman Czernielewski- Radny 2007-07-11 14:43
Krystyna Balcerzak - Radna 2007-07-11 14:42
Wojciech Witold Wojtkiewicz - Radny 2007-07-11 14:42
Janusz Leszek Winiarczyk - Radny 2007-07-11 14:40
Ryszard Wacław Święcicki - Radny 2007-07-11 14:38
Joanna Anna Stąsiek - Radny 2007-07-11 14:37
Edward Lech Sawicki - Radny 2007-07-11 14:36
Stanisław Józef Mitręga - Radny 2007-07-11 14:36
Józef Michalak - Radny 2007-07-11 14:35
Tadeusz Maćkała - Radny 2007-07-11 14:35
Andrzej Potyra - Radny 2007-07-11 14:34
Danuta Patkowska - Radna 2007-02-21 13:52
Marian Polański - Radny 2007-02-19 13:05
Alina Sznabowicz - Radna 2007-01-10 11:35
Ferdynand Wiesław Łukasik- Radny 2007-01-10 11:35
Tomasz Jacek Jarema - Radny 2007-01-10 11:34
Marianna Grabowska - Radna 2007-01-10 11:34
Janusz Fabiańczyk - Radny 2007-01-10 11:30
Roman Czernielewski- Radny 2007-01-10 11:29
Krystyna Balcerzak - Radna 2007-01-10 11:26
Wojciech Witold Wojtkiewicz - Radny 2007-01-10 11:25
Janusz Leszek Winiarczyk - Radny 2007-01-10 11:16
Ryszard Wacław Święcicki - Radny 2007-01-10 11:11
Joanna Anna Stąsiek - Radny 2007-01-10 11:05
Edward Lech Sawicki - Radny 2007-01-10 11:05
Stanisław Józef Mitręga - Radny 2007-01-10 11:04
Józef Michalak - Radny 2007-01-10 11:04
Tadeusz Maćkała - Radny 2007-01-10 11:04
Andrzej Potyra - Radny 2007-01-09 15:00