herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr III/25/06 w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Myśliborskiego


UCHWAŁA NR III/25/2006

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 20 grudnia 2006 roku

w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Myśliborskiego.

Na podstawie art. 12 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu, uchwala co następuje:

§1. 1. Na wniosek Starosty Myśliborskiego odwołuje się Pana Ludwika Makowskiego ze stanowiska Sekretarza Powiatu Myśliborskiego z dniem 31 grudnia 2006 roku.

2. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 04-01-2007 14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2007 14:37