herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr III/17/06 w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego oraz członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie


UCHWAŁA NR III/17/2006

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 20 grudnia 2006 roku

w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego oraz członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 45 ust. 1 pkt 1 lit.c, pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1. Odwołuje się Pana Andrzeja Rupenthala - przedstawiciela Starosty Myśliborskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

§2. Powołuje się Pana Ryszarda Święcickiego - przedstawiciela Starosty Myśliborskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

§3. Odwołuje się Pana Józefa Getmana oraz Pana Ryszarda Patkowskiego - przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu z Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

§4. Powołuje się Pana Tomasza Jaremę oraz Pana Ferdynanda Łukasika - przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu na członków Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE

W związku ze złożeniem rezygnacji dnia 4 grudnia 2006r. przez Pana Andrzeja Rupenthala z funkcji Przewodniczącego Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie oraz Pana Józefa Getmana i Pana Ryszarda Patkowskiego z członków Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie zasadne jest dokonanie zmian w składzie Rady Społecznej Szpitala.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 04-01-2007 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2007 14:30