herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr III/15/06 w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego oraz członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku


UCHWAŁA NR III/15/2006

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 20 grudnia 2006 roku

w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego oraz członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 45 ust. 1 pkt 1 lit.c, pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1. Odwołuje się Pana Mieczysława Pyciaka - przedstawiciela Starosty Myśliborskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

§2. Powołuje się Pana Andrzeja Potyrę - Starostę Myśliborskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

§3. Odwołuje się Pana Kazimierza Kłodę - przedstawiciela Rady Powiatu w Myśliborzu z funkcji członka Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

§4. Powołuje się Panią Alinę Sznabowicz - przedstawiciela Rady Powiatu w Myśliborzu na członka Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE

W związku ze złożeniem dnia 4 grudnia 2006r. rezygnacji przez Pana Mieczysława Pyciaka z funkcji Przewodniczącego i rezygnacji Pana Kazimierza Kłody z funkcji członka Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku zasadne jest dokonanie zmian w składzie Rady Społecznej Szpitala.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 04-01-2007 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2007 14:29