Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Warsztaty Szkolne Barlinek


W dniach od 29 sierpnia do 11 września 2006r. została przeprowadzona kontrola kompleksowa w Warsztatach Szkolnych w Barlinku. Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa jednostki za okres 01.01.2003 - 30.06.2006r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej ustalono, że jednostka:

- posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),

- prowadzi gospodarkę finansową w sposób celowy i oszczędny oraz zgodny z planem finansowym jednostki przestrzegając art. 35 ust. 1 - 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104),

- w zakresie sprawozdawczości budżetowej stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2005r., Nr 170 poz.1426 z późn. zm.),

- przestrzega ustaleń zakładowego planu kont przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych,

- księgi rachunkowe prowadzi w badanym okresie rzetelnie, na bieżąco i sprawdzalnie,

- prowadzi gospodarkę pieniężną oraz drukami ścisłego zarachowania, zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi,,

- prowadzi prawidłową gospodarkę rzeczowymi składnikami majątku.

 

Stwierdzone nieprawidłowości:

  1. Nie przestrzeganie obowiązku:

  • wpisywania w arkuszach spisu z natury osoby odpowiedzialnej materialnie za spisywane składniki,

  • egzekwowania od osób materialnie odpowiedzialnych oświadczeń wstępnych i końcowych.

  1. Nie dokonanie:

  • aktualizacji wywieszek inwentarzowych znajdujących się w pomieszczeniach jednostki,

  • oznakowania numerami inwentarzowymi składników majątkowych stanowiących wyposażenie Warsztatów Szkolnych.

  1. Nie dokonywanie okresowych kontroli faktycznego stanu licznika i stanu paliwa przez porównanie z zapisami w karcie drogowej.

  2. Wydatki związane z realizacją zawartych umów zleceń klasyfikowano nieprawidłowo w § 417 „Wynagrodzenia bezosobowe”, co niezgodnie było z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów - Dz. U. z 2006r., Nr 107, poz. 726.

  3. Środki na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie przekazywano zgodnie z przepisami art.6 ust.2 ustawy o ZFŚS (Dz. U. z 1996r., Nr 70, poz.335 z późn.zm.).

 

 

Wydano zalecenia pokontrolne celem wyeliminowania stwierdzonych uchybień.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 03-01-2007 15:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 07-03-2012 12:29