herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego


UCHWAŁA Nr ..................... PROJEKT

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ....................... 2006 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Jarosława Wojciecha Ostrego do Rady Powiatu w Myśliborzu w Okręgu Wyborczym Nr 2 z listy Nr 4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§ 2. Zobowiązuje się Starostę do przekazania niniejszej uchwały zainteresowanemu, Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 03-01-2007 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2007 14:42