Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2010-10-19 14:25
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-10-19 14:25
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-10-19 14:24
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego" 2010-09-21 08:06
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2010 roku 2010-09-21 08:05
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-09-21 08:03
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-09-21 08:02
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2010 rok 2010-09-21 08:00
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Powiatu Myśliborskiego oraz jego jednostek podległych 2010-09-21 07:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Myśliborzu na rok 2010 2010-09-21 07:57
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej drogę od Gminy Nowogródek Pomorski 2010-09-21 07:56
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-09-21 07:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia pod nazwą "Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna" 2010-09-21 08:07
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-06-22 12:45
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-06-22 12:44
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-06-22 12:44
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej w drodze decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego na własność Powiatu Myśliborskiego 2010-06-22 12:43
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego 2010-06-22 12:43
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie udzielenia przez Powiat Myśliborski poręczenia spłaty kredytu bankowego zaciągniętego przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 2010-06-22 12:42
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Myśliborzu na rok 2010 2010-06-22 12:41
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2010 roku 2010-06-22 12:41
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2010 roku 2010-06-22 12:40
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Powiatu Myśliborskiego 2010-06-22 12:39
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Powiatu Myśliborskiego oraz jego jednostek podległych 2010-06-22 12:38
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za I półrocze 2010-06-22 12:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego 2010-06-22 12:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia pod nazwą ?Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna? 2010-06-22 12:36
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2010-06-22 12:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2010-06-22 12:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2009 rok 2010-04-20 08:22
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie za rok 2009 2010-04-20 08:22
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-04-20 08:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przyjęcia ?Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016? i ?Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Myślibórz na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016?, będących aktualizacją poprzedniego programu i planu na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011 2010-04-20 08:20
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2010 roku 2010-04-20 08:20
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2010 2010-03-18 10:15
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-03-18 10:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2010-03-15 12:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu 2010-03-15 12:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zakazu używania jednostek pływających 2010-03-15 12:16
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli 2010-02-16 07:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2010-01-22 10:01
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2010 rok 2010-01-22 10:00
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2010 rok 2010-01-22 09:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2010 rok 2010-01-22 09:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2010 2010-01-22 09:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2009-12-21 11:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-12-21 11:13
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku 2010 2009-12-21 11:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2009-12-21 11:11
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok 2009-12-21 11:08
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2009 roku 2009-12-21 11:07
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-12-21 11:07
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian do planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 2009-12-21 11:06
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-12-21 11:05
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 2009-12-21 11:04
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2010 rok 2009-12-21 11:04
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok 2009-12-21 11:03
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-11-17 10:40
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-11-17 10:40
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: ?Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna? dostępu do aplikacji i e- usług 2009-11-17 10:39
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu 2009-11-17 10:38
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-11-17 10:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w 2010 roku 2009-11-17 10:36
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2009 rok 2009-10-16 14:39
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2009 roku 2009-10-16 14:38
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Myślibo 2009-10-16 14:38
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Myśliborskiego 2009-10-16 14:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w 2010 roku 2009-10-16 14:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w 2010 roku 2009-10-16 14:36
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w 2010 roku 2009-10-16 14:36
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Myśliborskiego 2009-10-16 14:35
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przystąpienia do projektu pt.: ?Transgraniczne centra sportowe, edukacji ekologicznej i turystyczne w Dębnie, Plöwen i Myśliborzu? 2009-10-16 14:34
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2009-09-21 14:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uczestniczenia przez Powiat Myśliborski we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego ? projekcie pn. ,,Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego? dofinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-09-21 14:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian do planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 2009-09-21 14:54
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-09-21 14:53
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-09-21 14:52
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w 2010 roku 2009-09-21 14:51
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uczestniczenia przez Powiat Myśliborski we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego ? projekcie pn. ?Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego" dofinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-09-21 14:50
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Myśliborzu na rok 2009 2009-09-21 14:49
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2009-09-21 14:48
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w 2010 roku 2009-07-24 13:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-07-24 13:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w 2010 roku 2009-07-24 13:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu 2009-07-24 13:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-07-24 13:57
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego? 2009-07-24 13:56
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2009 roku 2009-06-19 12:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-06-19 12:25
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyposażenia Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w nieruchomości 2009-06-15 15:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2009-06-15 15:35
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2009-06-15 15:34
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2009-06-15 15:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku na zakup ultrasonografu 2009-05-20 14:51
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uczestniczenia przez Powiat Myśliborski we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego-projekcie pn. ?Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego? dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-05-20 14:50
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-05-20 14:50
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego" 2009-05-20 14:49
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego? 2009-05-20 14:48
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-05-20 14:47
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-05-20 14:46
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/237/09 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku na zakup aparatury i sprzętu medycznego 2009-05-20 14:38
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/237/09 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu 2009-04-17 09:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-04-17 09:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-04-16 08:41
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli 2009-04-16 08:41
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Społecznej Straży Rybackiej przy PZW Zarząd Okręgu w Gorzowie Wlkp., działającej na terenie Powiatu Myśliborskiego. 2009-04-16 08:40
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przyznawania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myśliborzu 2009-04-16 08:39
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2009-2010 2009-04-16 08:35
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie likwidacji niektórych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2009-04-16 08:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie apelu do samorządów gminnych Powiatu Myśliborskiego dotyczącego zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie SP ZOZ Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie 2009-04-16 08:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2008 rok 2009-04-16 08:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-03-18 14:46
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-03-18 14:46
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-03-18 14:45
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-03-18 14:44
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-03-18 14:43
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2009 roku 2009-02-20 10:07
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 2009-02-20 10:06
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-02-20 10:05
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-02-20 10:05
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-02-20 10:03
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-02-20 10:03
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Myśliborskiego 2009-02-20 10:02
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-01-22 08:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Myśliborskiego 2009-01-21 11:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2009 rok 2009-01-21 11:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu Myśliborskiego na realizację zadania pt. ?Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach? 2009-01-21 11:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie delegowania radnych do Powiatowej Rady Zatrudnienia 2009-01-21 11:30
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu 2009-01-16 13:47
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu 2009-01-16 13:46
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 2009-01-16 13:45
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli w 2009 roku 2008-12-16 14:23
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych 2008-12-16 14:22
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2008 rok 2008-12-16 14:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zamiaru dokonania likwidacji niektórych publicznych placówek 2008-12-16 14:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2009 rok 2008-12-16 14:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok 2008-12-16 14:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie stanowiska Rady Powiatu w Myśliborzu dot. wysokości kontraktu udzielonego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Szczecinie 2008-10-20 14:57
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2008 rok 2008-10-20 14:56
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie inicjatywy ustanowienia sztandaru Powiatu Myśliborskiego 2008-10-20 14:54
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego 2008-09-23 11:48
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2008 rok 2008-09-23 11:48
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2008-09-23 11:47
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2009 rok 2008-06-19 12:04
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2008-06-19 12:03
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyrażenia woli połączenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportu ?Szkuner? i Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w Zespół Placówek Oświatowych w Myśliborzu 2008-06-19 12:01
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 2008-06-17 08:00
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2008 rok 2008-06-17 07:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2008-06-17 07:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Dębnie 2008-06-17 07:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 2008-06-17 07:57
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającą uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2008 roku 2008-06-17 07:56
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2008 rok 2008-06-17 07:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2008 rok 2008-06-17 07:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2008 rok 2008-04-28 15:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2007 rok 2008-04-28 15:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego 2008-04-24 12:22
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przystąpienia do projektu współfinansowanego ze środków 2008-04-24 12:22
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych przy Młodzieżowym 2008-04-24 12:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 2008-04-24 12:20
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu. 2008-04-24 12:20
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2008-04-24 12:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wykonywania przez Radę Powiatu zadań organu prowadzącego Gimnazjum Publicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Smolnicy 2008-04-24 12:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2008-04-24 12:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębnie 2008-04-24 12:16
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Barlinku 2008-04-24 12:16
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2008-04-24 12:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej odcinka drogi niepublicznej 2008-04-24 12:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu 2008-04-24 12:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu 2008-04-24 12:13
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Rewizyjnej 2008-04-24 12:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2008-03-17 14:38
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Powiatowego Zarządu 2008-03-17 14:36
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2008 rok 2008-03-17 14:36
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu 2008-03-17 14:35
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2008 rok 2008-03-17 14:34
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu 2008-03-17 14:34
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Smolnicy 2008-03-17 14:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu za 2007 rok 2008-03-17 14:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2008-03-17 14:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2008 rok 2008-03-17 14:30
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2008-02-20 11:08
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wcześniejszej spłaty długoterminowych kredytów bankowych 2008-02-15 13:25
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2008 roku 2008-02-15 13:24
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2008 rok 2008-02-15 13:24
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Profilaktyki i Opieki 2008-02-15 13:23
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, z opłat za pobyt dziecka lub osób pełnoletnich przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zapewniających całodobową opiekę 2008-02-15 13:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół 2007-12-13 13:03
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne 2007-12-13 13:02
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli w 2008 roku 2007-12-13 13:01
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie Regulaminu określającego rodzaje świadczeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną 2007-12-13 13:01
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok 2007-12-13 12:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego 2007-12-13 12:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok 2007-12-13 13:00
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2008 rok 2007-12-13 12:53
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok 2007-11-21 15:00
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok 2007-11-21 14:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2007 roku 2007-11-21 14:56
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zawiadomienia Sekretarza Powiatu Myśliborskiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego 2007-11-21 15:02
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zawiadomienia Skarbnika Powiatu Myśliborskiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego 2007-11-21 15:04
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok 2007-10-24 14:53
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych. 2007-10-24 14:50
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego na lata 2008-2013” 2007-10-24 14:48
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2007-10-24 14:46
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie. 2007-10-24 14:42
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku. 2007-10-24 14:39
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok 2007-10-24 14:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za posiłki w stołówce Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach. 2007-10-24 14:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok 2007-09-20 14:08
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w roku 2008 2007-09-20 14:06
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu do Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku 2007-09-20 14:06
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego w roku 2008 na opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2112Z, 2113Z, 2111Z i 2109Z na odcinku Nowogródek Pomorski –Karsko-Łubianka” 2007-09-20 14:05
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2007-09-20 14:05
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2007 roku 2007-08-27 10:27
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego 2007-08-27 10:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok 2007-08-27 10:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej odcinka drogi niepublicznej o długości 1,6 km od miejscowości Giżyn do drogi powiatowej Nr 2112Z 2007-08-27 10:25
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat 2007-08-27 10:25
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do realizacji programów edukacyjnych 2007-08-27 10:25
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości zabudowanej od Gminy Barlinek 2007-08-27 10:24
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok 2007-07-17 15:13
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do realizacji programów edukacyjnych 2007-07-17 15:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2008 rok 2007-06-20 14:00
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok 2007-06-18 12:07
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2007-06-18 12:07
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok 2007-06-18 12:06
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2007-06-18 12:06
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu do Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie. 2007-06-18 12:05
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie określenia trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy zakupie, przyjęciu darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zbywaniu, wydzierżawianiu lub wynajęciu majątku trwałego 2007-06-18 12:05
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok 2007-05-25 13:06
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu 2007-05-25 13:05
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2007-05-23 15:43
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu. 2007-05-17 14:59
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu. 2007-05-17 14:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Myśliborskim i Powiatem Soltau-Fallingbostel 2007-05-17 14:57
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2006 rok. 2007-04-19 12:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok 2007-04-19 12:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu 2007-04-19 12:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu 2007-04-19 12:30
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu 2007-04-19 12:29
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok. 2007-04-19 12:29
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie likwidacji Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku. 2007-04-19 12:28
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie utworzenia Trzyletniego Technikum Uzupełniającego Nr 1, Szkoły Policealnej Nr 2, Trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Myśliborzu 2007-04-19 12:28
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie utworzenia Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego da Dorosłych w Dębnie 2007-04-19 12:27
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Barlinku 2007-04-19 12:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu 2007-04-03 14:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zawiadomienia Sekretarza Powiatu Myśliborskiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego 2007-04-03 14:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zawiadomienia Skarbnika Powiatu Myśliborskiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego 2007-04-03 14:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok 2007-03-16 10:06
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2007-03-16 10:06
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie reprezentowania Powiatu Myśliborskiego w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2007-03-16 09:34
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok 2007-02-21 12:27
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2007 roku 2007-02-21 12:25
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok 2007-02-21 12:24
dokument Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie określania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, oraz dyrektorom placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Myśliborski oraz określenia tygodniowego pensum godzin bezpośredniej pracy z dzieckiem wychowawcom zatrudnionym na podst. przepisów Kodeksu pracy 2007-02-19 10:09
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu. 2007-02-19 10:09
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Powiatowego w Dębnie 2007-02-19 10:08
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu w 2006 roku 2007-02-19 10:07
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu 2007-01-22 16:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu 2007-01-22 16:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Myśliborskiego 2007-01-22 16:17
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2007-01-22 16:17
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski. 2007-01-22 16:16
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowewarunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 2007-01-22 16:15
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie delegowania przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich 2007-01-22 16:15
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu 2007-01-22 16:15
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu. 2007-01-22 16:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2007 2007-01-22 16:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego” 2007-01-03 15:22
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2006 roku 2007-01-03 15:22
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok 2007-01-03 15:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2007-01-03 15:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2007-01-03 14:48
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego oraz członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2007-01-03 14:47
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wytypowania przedstawicieli Powiatu w skład Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie. 2007-01-03 14:47
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego oraz członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2007-01-03 14:45
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wytypowania przedstawicieli Powiatu w skład Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku 2007-01-03 14:45
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok 2007-01-03 14:44
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu 2007-01-03 14:44
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok 2007-01-03 14:43
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2007-01-03 14:42
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2007-01-03 14:41