Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr II/7/06 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok


UCHWAŁA II/7/2006

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok o kwotę 15.000 zł.

zadania własne

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 15.000 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

o kwotę 15.000 zł.

§6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

o kwotę 15.000 zł.

§2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok o kwotę 15.119 zł.

zadania własne

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 119 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 119 zł.

§6291 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

o kwotę 119 zł.

w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

o kwotę 15.000 zł.

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność

o kwotę 15.000 zł.

§2710 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

o kwotę 15.000 zł.

§3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok o kwotę 236.926 zł.

zadania własne

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 221.926 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 221.926 zł.

§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 221.926 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 15.000 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

o kwotę 15.000 zł.

§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 15.000 zł.

§4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok o kwotę 237.045 zł.

zadania własne

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 119 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 119 zł.

§6061 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 119 zł.

w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA

o kwotę 221.926 zł.

w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne

o kwotę 221.926 zł.

§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 221.926 zł.

w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

o kwotę 15.000 zł.

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność

o kwotę 15.000 zł.

§4270 - zakup usług remontowych

o kwotę 15.000 zł.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2006 rok dokonuje się:

  1. na podstawie wniosku Sekretarza Powiatu Myśliborskiego o zabezpieczenie w budżecie Powiatu środków finansowych w wysokości 221.926 zł. na konieczne roboty dodatkowe przewidziane przy realizacji zadania
    pn.: „Prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie wraz z zakupem wyposażenia”. Zarząd proponuje powyższą kwotę zabezpieczyć z zadania „ Modernizacja sali gimnastycznej oraz elewacji w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2, ul. Za Bramką
    w Myśliborzu”, które będzie realizowane w 2007 roku.

  2. na podstawie wniosku Sekretarza Powiatu o dokonanie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 119 zł. w związku z otrzymaniem końcowej płatności na zadanie „Wiedza i kompetencje szansą rozwoju aktywności zawodowej dla lokalnej społeczności” dotyczące umowy o udzielenie wsparcia nr PL 2003/004-379/05.03_03_092 z dnia 30 listopada 2005 roku (dotyczy różnicy kursowej).

  3. w związku z koniecznością dokonania zmiany klasyfikacji zadania pn. „Modernizacja przystani żeglarskiej Międzyszkolnego Ośrodka Sportu SZKUNER w Myśliborzu dokonuje się przeniesienia kwoty 15.000 zł.
    z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego do działu 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdziału 92695 - Pozostała działalność.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-12-2006 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2006 14:46