herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr I/5/06 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej i ustalenie składu osobowego


UCHWAŁA Nr I/5/2006

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 4 grudnia 2006 roku

w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej i ustalenie składu osobowego

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w skład której wchodzi 5 radnych.

§ 2. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrana została radna: Marianna Grabowska

§ 3. Na pozostałych członków Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

  1. Jarosław Ostry na zastępcę Przewodniczącego Komisji

  2. Roman Czernielewski na Sekretarza Komisji

  3. Tomasz Jarema na członka Komisji

  4. Edward Sawicki na członka Komisji

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Myśliborzu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 11-12-2006 16:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Adamowicz 14-12-2006 10:36