herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 161/319/2006


UCHWAŁA NR 161/319/2006

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 15 listopada 2006 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9 g ust. 2 i art. 91 d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Izabeli Iwony Kiełbasa nauczyciela Zespołu Szkół w Smolnicy, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje się Komisję w następującym składzie:

  1. przedstawiciel organu prowadzącego

a) Ryszard Czekała - Przewodniczący Komisji

  1. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

  2. dyrektor szkoły

a) Teresa Mirek

  1. eksperci z listy Ministra Edukacji Narodowej

a) Krzysztof Bachoński

b) Jan Koziełł

§ 2. Postępowanie egzaminacyjne odbędzie się w dniu 4 grudnia 2006 roku o godz. 10.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Józef Getman - Wicestarosta .....................................................

2. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu .....................................................

3. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu .....................................................

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu ....................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-11-2006 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 23-11-2006 14:13