herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Pozwolenie na budowę/rozbiórkę


POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ.

Potrzebne dokumenty:

1. Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę,

2. 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczególnymi,

3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

4. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym.

Opłaty:

Opłata skarbowa od podania / wniosku/

5,00 zł

Opłata skarbowa od załącznika do podania

0,50 zł

Opłata skarbowa od pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego wynosi:

1. garażu oraz budynku przeznaczonego na wykonywanie w działalności gospodarczej innej niż rolnicza - za każdy m2 powierzchni użytkowej

1,00 zł
ale nie więcej niż 500 zł

2. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym

8 zł

3. innego budynku

40 zł

4. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków

14 zł

5. budowli związanych z produkcją rolną

100 zł

6. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg. z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi

2000 zł

7. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km

14 zł

8. innych budowli

140 zł

9. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym

80 zł

Opłata skarbowa od pozostałych pozwoleń

76 zł

Opłata skarbowa od zatwierdzenia projektu budowlanego

38 zł

Opłata skarbowa od przeniesienia decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby

76 zł

Opłata skarbowa od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego

28 zł

Opłata skarbowa od pozwolenia na rozbudowę/ przebudowę/ obiektu budowlanego wynosi 50% stawek określonych powyżej. Zwalnia się od opłaty skarbowej sprawy mieszkaniowe oraz opłatę skarbową od pozwolenia na budowę budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne

Gdzie załatwiać:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa tj w pok. nr 38, natomiast odbiór decyzji lub informację można uzyskać na poszczególnych stanowiskach pracy Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej /tel. 747 2021

Od wydanej decyzji przez Starostę Myśliborskiego przysługuje odwołanie do WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w Szczecinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Kiedy:

Codziennie w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej w godzinach pracy Starostwa
tj: od 7:30 do 15:30 natomiast w poniedziałki od 8:00 do 16:00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-12-2003 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2003 09:44